Zakázat stavbu dalších rodinných domů? Otázka, která zvedla voliče z měst

Rádio G6 - Admin

Jak chtějí lidé bydlet? A v jakém prostředí? Tyto otázky politici přehlížejí, avšak mezi voliči mají velký ohlas. Ukazuje to exkluzivní průzkum Seznam Zpráv v seriálu textů o nejdůležitějších tématech letošních voleb.

Článek

Volby v západní Evropě dnes rozhoduje téma bydlení, a především kvalita prostředí, ve kterém se bydlí. Naopak v Česku se o kvalitě života ve městech i malých obcích nemluví, jak je volební období dlouhé.

Politici přehlížejí cenný potenciál, o čemž svědčí i zpráva, že většina Čechů žádá, ať vláda omezí vjezd automobilů do měst.


Zavést přísnější emisní normy a mýtné při vjezdu do města doporučuje 52 procent lidí i v případě tak automobilového národa, jakým jsou Češi.

„Tento výsledek není asi překvapivý,“ míní ředitel Medianu Přemysl Čech. Neočekávaná je však okolnost, že silný odpor proti automobilům sdílejí všechny společenské skupiny.

„To napovídá, že nejde jen o obecně environmentální postoje lidí s vyšším vzděláním, případně mladších obyvatel velkých měst, svou roli hraje obava o zdraví, které ohrožují výfukové plyny a nehody,“ dodává expert.

Je pravda, že proti autům v první řadě hlasovalo 58 procent mladých lidí ve věku do třiceti let, v žádné věkové ani sociální skupině však podpora přísnějších pravidel nepoklesla pod 45 procent. S výjimkou nejaktivnější části populace, podnikatelů a OSVČ, ze kterých souhlasilo jen 35 procent.


Pokud se v programovém prohlášení vlády Andreje Babiše, případně v dosud publikovaných volebních programech, objevilo téma bydlení, pak v podobě slibů, jak zlepšit dostupnost, a především snížit ceny bytů pro mladé.

Většina voličů ovšem už bydlí ve vlastním a má jiné starosti. Jejich nevyslovené požadavky na lepší životní prostředí se zřejmě radikalizují. Připomíná to široký ohlas, který měla otázka, jestli je třeba zakázat výstavbu rodinných domů v těch obcích, kde už dnes zabírají příliš velkou část katastru.

Návrh z arzenálu Zelených západní Evropy v Česku podporuje už skoro polovina občanů. Proti 42 procentům těch, kteří souhlasí, však stojí 46 procent oponentů, ostatní účastníci průzkumu se zdrželi odpovědi.

Nejsilnější podporu (48 procent) má odpovídající zákon ve městech jako Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec a Olomouc. „Jde tam pravděpodobně o odpor k dalšímu nárůstu počtu obyvatel,“ vysvětluje ředitel Čech.


V tuzemsku se dosud nestala tématem ani bytová výstavba na orné půdě.

Proto není těžké najít dříve zemědělské obce typu Květnice na východním okraji Prahy, které se staly útočištěm pro ty, kdo odmítnou předražené byty v hlučných městech. Stovka zdejších obyvatel se za posledních dvacet let rozrostla na dvacetinásobek a bytová zástavba už zabírá skoro polovinu katastru, i když dalšímu rozvoji brání koridor pro novou silnici na Kolín.

Vzhledem ke své velikosti se Květnice už dnes vyrovná počtem domů obvyklé čtvrti v hlavním městě. Přitom v jejích rodinných domech bydlí sedmkrát méně osob než na stejně velkém území městských činžáků.


Výzva chránit krajinu před rozšiřováním měst je další možností podzimních voleb.

S bytovou výstavbou na zemědělské půdě nesouhlasí podle Medianu 79 procent Čechů. O něco méně rezolutní jsou v případě likvidace orné půdy jindy tak uvědomělí mladí lidé (70 procent pro zákaz) či obyvatelé velkých měst (74 procent), protože tyto skupiny jsou nejvíc konfrontovány s nedostatkem bytů.

Ovšem i pro ně jsou doslova svatokrádeží plány zabrat na byty území parků, lesů a luk. Něco takového odmítá devět z deseti Čechů všech sociálních skupin. Pro stavbu jsou přece vhodným místem brownfieldy, tedy území po zrušených továrnách, nádražích či vojenských základnách.


zdroj:https://www.seznamzpravy.cz