Sexuální násilí v době koronaviru: Pětina dívek mladších 18 let je obětí zneužívání

Během pandemie koronaviru přibylo sexuálního násilí a problematického sexuálního chování v on-line prostředí, projekt týmu vědců z Národního ústavu duševního zdraví nabízí pomoc v projektu Parafilik. Od úterý nabízí možnost telefonické a online krizové intervence i kontaktní terapeutické služby.

Projekt nabízí včasnou odbornou bezplatnou a anonymní pomoc lidem, kterým neobvyklé nastavení sexuality působí duševní potíže. Odborníci by jim měli pomoci se zvládáním sexuálních tužeb v mezích zákona. Pomoci mohou využít i jejich blízcí.

„V českém prostředí se krizový stav odráží například ve značném nárůstu využívání krizových linek, a to až o 350 procent v závislosti na druhu linky. Vztahová tematika tvořila 20 až 30 procent řešených hovorů,“ uvedla Kateřina Klapilová z NUDZ. Přibylo podle ní problémů ohledně obtěžování, sextingu, týrání a násilí ve vztazích.

Představa společnosti se od reality liší

Podle odborné celosvětové analýzy až pětina dívek a osm procent chlapců mladších 18 let zažilo nějakou formu sexuálního zneužívání. „Ve společnosti často panuje představa, že se sexuálního násilí dopouštějí výhradně jedinci s nějakou parafilní preferencí, jako je například pedofilie nebo patologická sexuální agrese. Tak tomu ale není. Současná data ukazují, že významná část sexuálních deliktů není spáchána lidmi s parafilní preferencí,“ dodal metodik projektu Martin Hollý.

V kontaktním centru, které bylo zprovozněno dnes, působí tým vyškolených terapeutů – psychologů a sexuologů. „V terapii bude možné sdílet své myšlenky a obavy a naučit se zvládat své vlastní sexuální touhy a chování, získat nové informace ohledně parafilií a hledat cesty, jak žít spokojený život i s neobvyklými sexuálními preferencemi, aniž by se člověk dopouštěl protiprávního jednání,“ doplnil Hollý.

Facebook Twitter 01.12.2020 – 16:45
Autor: ČTK Čtidoma.cz redakce@ctidoma.cz

zdroj: https://www.ctidoma.cz