Reklamovat lze teoreticky cokoli. Pračku, boty i zvíře

Zdenek Zoubecek

Právě nyní vrcholí vánoční přípravy a někteří rychle shánějí poslední dárky. Co ale dělat, když zakoupíme vadný výrobek? Podle odborníků je možné za určitých podmínek reklamovat elektrické spotřebiče, nábytek, oblečení i například zvíře. Musíte si však ohlídat několik věcí, jako například účtenku o zaplacení, přesný popis vady i co po prodejci požadujete jako náhradu. Vyměnit zboží či vrátit peníze?

 

Samozřejmostí při nákupu jakéhokoliv zboží je, že vám je prodávající musí dodat bez vad a ve stavu, aby bylo možné výrobek po stanovenou dobu a bez problémů užívat. U spotřebního zboží odpovídá prodávající za vady 24 měsíců, tato doba začíná běžet dnem převzetí. Zkrátit ji lze výjimečně u použitých výrobků.

Co musíte prokázat u reklamace zboží?

Pokud jdete reklamovat zboží musíte předložit popis vady a vámi požadovaný způsob jejího vyřízení.  S reklamací se můžete na prodávajícího obrátit osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Pokud požadujete opravu zboží, může se stát, že vás prodejce odkáže na některý servis. Informaci, u koho požadovat opravu věci bystě měli vyčíst z dokladu o koupi případně ze záručního listu. Prodávající je vám také povinen vydat potvrzení o uplatnění reklamace, jinak mu hrozí postih ze strany České obchodní inspekce.

Odborníci z dTestu také doporučují dávat dobrý pozor na sjednané pojištění poškození či krádeže zboží. „Pohlídejte si, aby se prodávající jednoduše nezbavil své odpovědnosti za vady nahlášením pojistné události. Neuplynula-li dosud záruční doba, není třeba čerpat pojistné plnění, protože byste tak přišli o svá práva ze záruky,“ uvádí dTest.

 

Pokud se s prodávajícím nedohodnete na jiném postupu je pravidlem vadné zboží odevzdat na prodejně nebo v servisu. Zde máte práva na uhrazení nákladů, které vám vznikly v souvislosti s uznanou reklamací.

Jestliže reklamujete například rozbitý mobil, není nutné odevzdávat spolu s ním další příslušenství jako je třeba nabíječka.

Prodávající nemůže odmítnout přijetí reklamace ani v případě, že je zboží zašpiněné nebo že jsou na něm viditelné známky opotřebení.

Při žádosti o reklamaci musíte prokázat, že jste zboží skutečně v dané prodejně zakoupili. Proto je ideální si schovávat účtenky. V případě platby kartou je možné předložit výpis z účtu. Pokud jste už při koupi o vadách věděli nebo jste je způsobili sami, nemáte pak na reklamaci nárok. To platí i u vad, kvůli kterým jste se s prodávajícím dohodli na snížení ceny zboží. Prodávající nakonec neodpovídá ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna během 24měsíční lhůty a je také třeba uplatnit ji hned, jakmile zjistíte na spotřebiči problém. Podle zákona má prodávající povinnost rozhodnout o reklamaci ihned, u složitějších případů mají na posouzení k dispozici tři pracovní dny. Celá věc včetně odstranění vady pak musí být vyřízena ve lhůtě 30 kalendářních dnů. Pokud tato doba vyprší, považuje se to za porušení smlouvy.

 

Náklady reklamace nese vždy prodávající a nemůže po vás požadovat jejich proplacení ani v případě, že je vaše reklamace neoprávněná. Někdy se obchodník pokusí zajistit si náhradu vynaložených nákladů tím, že vám zboží ze zamítnuté reklamace zašle na dobírku. Takové jednání si už ale koleduje o podnět České obchodní inspekci,“ dodávají závěrem z dTestu.

 

 

zdroj/foto:https://plzenska.drbna.cz/