Lékařka odmítla vyšetřit pacienta, protože neměl roušku

Zdenek Zoubecek

  Hysterie týkající se nošení roušek dosahuje nevídaných rozměrů a obrovské množství lidí má potřebu vyjádřit svůj názor prostřednictvím sociálních sítí. Diskuze se pak plní „odbornými“ radami samozvaných právníků, které vás ale mohou dostat i do pořádného maléru.

Nechala by mě chcípnout na poli!

Diskuze v poslední době pořádně rozvířil příspěvek pana Karla H., který zveřejnil svůj příběh z nemocnice v Rokycanech, začínající sdělením, že lékařka nedodržela Hippokratovu přísahu. Pisatel dále popisuje, že má astma, a že šel na vyšetření na spirometru. Protože však neměl roušku, lékařka ho odmítla ošetřit, což pisatel doložil potvrzením. Příspěvek pak končí obvyklým zanadáváním si na vládu a povzdechem, že by ho lékařka nechala chcípnout na poli.

Co na to lékař?
Oslovili jsme lékaře Fakultní nemocnice v Plzni a poprosili ho o názor: „S kolegyní naprosto souhlasím, jednak pacient porušil vnitřní řád nemocnice i nařízení ministerstva zdravotnictví, zadruhé nešlo o neodkladnou péči a nebyl ohrožen pacientův život. Lékař tedy měl plné právo vyšetření odložit.
Moc mě mrzí tato bezohlednost u některých lidí. Když mluvíte či dýcháte, vyletují z vás kapénky, pokud jste nakažený, tak jsou infikované. Větší kapénky klesají k zemi a kontaminují povrch, pokud jsou menší, zůstávají ve vzduchu a právě tomuto rouška velmi účinně zabraňuje. Jenže bojovní jedinci holedbající se svými údajnými právy si roušku prostě nevezmou a riskují tak zbytečné nakažení lékařky, její rodiny i jejích pacientů.
Je to trapné pozérství, vždyť toho muže nikdo nenutil se v roušce dusit celý den, mohl si ji pouze nasadit před vstupem do nemocnice. Tohle prostě nikdy nepochopím.“

Co na toto právníci?

S dotazy, zda má lékařka v tomto případě právo odmítnout pacienta s nezakrytými dýchacími cestami i zda je nařízení o nošení roušek zákonné, jsme nezávisle na sobě oslovili dva plzeňské právníky.

První právník:

1) Lékařka na toto bez jakékoli diskuze právo měla.

2) Podle mého názoru je možné, že ministerstvo zdravotnictví nemá ani podle novelizovaného zákona o ochraně veřejného zdraví dostatečně silné zákonné zmocnění takovéto nařízení vydat, nicméně pokud to nařízení nezruší soud, musí se jím občané řídit. 

Druhý právník:

1) Právo na to určitě lékař má, protože jestliže je dána povinnost nošení roušky, může při nesplnění této podmínky lékař v případě, že se nejedná o život ohrožující stav, odmítnout vyšetření. 

2) Nařízení o povinnosti zakrytí dýchacích cest v určených prostorech je Ministerstvo zdravotnictví dle mého názoru oprávněno vydat v rámci zákona o ochraně veřejného zdraví. V současné době je sice předmětem odborné diskuse, zda je oprávněno toto nařízení vydat takto plošně, ale o tom rozhodne až soud. V každém případě je v současné chvíli nařízení platné.

Zdroj/foto:https://www.krimi-plzen.cz