Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů správci: [Radio G6 www.radiog6.cz]

 

Jaké osobní údaje budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány?

[ jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa . ]

 

 

Pro jaký účel budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

[Vaše údaje budou použity jen pro registraci , V případě zaslaní námětu na článek nebo na reportáž muže být zveřejněno , ale jen v případě souhlasu s danou osobou . ]

 

Jaká máte práva v souvislosti s udělením tohoto souhlasu?

Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat,  Případně nám můžete napsat, že souhlas odvoláváte, a to na tuto e-mailovou adresu [radiog6@email.cz] .

 

Na jak dlouhou dobu jste nám souhlas udělili?

Tento souhlas jste nám udělili na dobu [neurčitou ], nebo do doby, než jej odvoláte.

 

Zároveň udělením tohoto souhlasu prohlašujete, že jste oprávněni takový souhlas udělit a že ke dni jeho udělení jste starší 16 let.