Hitler nechal vymazat z map vesnici Döllersheim kvůli svému původu

Rádio G6 - Admin

Döllersheim se nacházel asi 100 kilometrů severně od Vídně. Adolf Hitler se ale postaral o to, že v období nacistického Německa tato vesnice přestala oficiálně existovat a zmizela ze všech map. Důvod? Je to místo, kde se Hitler narodil.

V roce 1837 zde Maria Schickelgruberová porodila své nemanželské dítě. Dala mu jméno Adolf a netušila, že Adolf bude jednou otcem diktátora, kterému padne za oběť celá Evropa. Jméno otce dvaačtyřicetiletá neprovdaná služebná neuvedla. Později, když bylo malému Aloisovi pět let, si vzala Johanna Georga Hiedlera.

Původ Adolfa Hitlera byl nacistickou ideologií vždy prezentován jako čistě árijský. Do této mystické povídačky plné předurčenosti, germánské krve a nordických bohů se příliš nehodila holá pravda, že Vůdce vlastně nebyl ani Němec, navíc velmi pochybného původu. Spekulovalo se totiž o tom, že otcem nemanželského dítěte mohl být Leopold Frankenberger, u kterého Schickelgruberová sloužila a který byl Žid. Znamenalo by to, že i Hitler měl v sobě část židovské krve.

Hitler o těchto spekulacích věděl a přiváděly ho k zuřivosti. Dlužno dodat, že dnes již s jistotou víme, že židovského původu nebyl. Jenže ve své době to nikdo s jistotou tvrdit nemohl, navíc drby se zřídkakdy zatěžují přesnými fakty, takže Hitler nakonec nařídil genealogům, aby sestavili  jeho rodokmen a zaplnili bílá místa. Genealogové pochopitelně sestavili rodokmen, ze kterého vyplývalo, že Hitler je nade vší pochybnost Árijec. Když po zabráni Rakouska vstoupila německá vojska do Rakouska, Hitler nařídil evakuovat celou obce Döllersheim i několik okolních vesnic. Na místě nechal zřídit velký vojenský prostor s častými ostrými střelbami.

2000 obyvatel přišlo nenávratně o své domovy, protože ty byly rozstříleny tanky a děly. Po válce obsadila vojenský prostor Rudá armáda a nyní patří rakouským ozbrojeným silám. Z vesnice Döllersheim zbyly dnes jen ruiny, čítající hlavně kostel, hřbitov a zbytky zdí domů. Od roku 1981 byly  tyto pozůstatky zpřístupněny veřejnosti.

zdroj: https://www.extrastory.cz