“cizinec“ – Ubodal ho k smrti

https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-britska-prirucka-zaradila-znak-ukrajiny-mezi-symboly-teroru-40311381

zdroj: https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-britska-prirucka-zaradila-znak-ukrajiny-mezi-symboly-teroru-40311381

Fényx

Útoky s bodnými zbraněmi jsou velmi nebezpečné a mohou mít fatální následky. Tyto útoky jsou často motivovány nenávistí, zlostí nebo touhou po moci. Útočníci mohou použít různé druhy bodných zbraní, jako jsou nože, dýky, šroubováky nebo dokonce i luk a šípy. Viz odkazy na články.

 

Je důležité si uvědomit, že útoky s bodnými zbraněmi jsou často impulzivní a neplánované a pokud plánované, jde většinou o agresi! Útočníci mohou být pod vlivem drog nebo alkoholu, což může způsobit, že ztratí kontrolu nad svými činy. Proto je důležité, aby se lidé naučili rozpoznávat varovné signály a včas reagovali. Nebo se s takovým člověkem nepouštěli do křížku.

 

Existuje několik způsobů, jak se chránit před útoky s bodnými zbraněmi. Jeden z nich je být obezřetný a pozorný vůči svému okolí. Pokud si všimnete podezřelého chování osoby s podezřelou zbraní, okamžitě kontaktujte policii. Nedávno na mě naklusala kriminální policie a ta mě hned natlačila na zeď se slovy policie. Pak vyšlo najevo, že někdo nahlásil někoho s bodnou zbraní. Policie se neomluvila a jednali naprosto nepřiměřeně a arogantně. Nicméně toho útočníka nenašli pač viděli mě s pletí provokatéra(snědá pleť).

 

Dalším způsobem, jak se chránit, je naučit se sebeobranu. Existuje mnoho kurzů a tréninků, které vám mohou pomoci naučit se, jak se bránit proti útokům s bodnými zbraněmi. Je důležité si uvědomit, že sebeobrana by měla být vždy poslední možností a měla by být použita pouze v případě nebezpečí pro život. Nicméně né každý si toto řešení může dovolit.

 

V neposlední řadě je důležité, aby se společnost zaměřila na prevenci těchto útoků. To zahrnuje vzdělávání lidí o rizicích a varovných signálech, poskytování psychologické pomoci pro lidi, kteří se potýkají s emocionálními problémy, a posílení bezpečnostních opatření v místech, kde se tyto útoky často vyskytují. V tomto případě i média mlží a za slovo Ukrajinec používají slova jako cizinec, cizinec z východu a podobně. Důvodem je, aby se nešířila větší nenávist k Ukrajincům než ji paradoxně dělá vláda svým občanům.

 

Co mě zde zaráží je, že média neustále ukazují na to jaké to je pohlaví, barva pleti, jak mluví nebo příslušnost ale zde už i Roma popisují jako mladého muže… Celou dobu to tak nebylo! Je mi jasný že se zde nejedná o nic jiného než korektnost vůči Ukrajincům a nikoli vůči Romům. Proč by také!

 

Všichni víme, že je zde problém s Ukrajinci, kteří mají dovoleno do naši země vkročit bez jakýchkoliv kontrol. Jsou to často lidé kteří nemají momentálně svůj domov ale pomineme-li to co se děje na východě, nemáme odpovědi na to proč se tu dějí oslavy ukrajinských občanů s názvem “Bandera party“!! Banderovci jsou a byli nacisti non plus ultra! Co to říká o lidech a vládě kteří to dovolí?!? Válka je zlo kde se dá vydělat a páchat mnoho zla bez toho aby se člověk dostal před soud!

 

V závěru bych chtěl zdůraznit, že usmrcený mladý Rom byl chladnokrevně zabit. Je úplně jedno, jestli si pustil píseň nebo nahlas mluvil anebo se posmíval někomu. Pokud neohrožoval zbraní tak jako ten útočník, zasloužil si žít! Víme, že mládež se chová občas neurvale, nicméně mě nikdy nenapadlo je utišit nadobro nožem a že byla leckdy hlučná a drzá. Takové jednání neopravňuje nikoho, aby vzal zbraň a usmrtil člověka! Zde je ještě k polemizaci zdali to nebyl útok na Roma proto, že to byl Rom!

 

Za usmrcení člověka bych navrhoval nejnižší trest 12 let. A to proto aby to byl i precedent. Pokud to byl násilný čin a ještě rasově motivován, navrhuji nejvyšší trest odnětí svobody na 20-30let neboli doživotí!

Podle českého trestního zákoníku (§ 140) může být za vraždu uložen trest odnětí svobody na 12 až 20 let, výjimečný trest odnětí svobody na 20 až 30 let nebo doživotní trest. Výjimečný trest může být uložen, pokud je spáchaný zločin mimořádně závažný vzhledem k zvlášť zavrženíhodnému způsobu provedení nebo k zvlášť zavrženíhodné pohnutce anebo k zvlášť těžkému a těžko napravitelnému následku.

V případě ubodání k smrti by soud zohlednil okolnosti, jako je motivace pachatele, způsob provedení činu, případné předchozí tresty a další relevantní faktory při stanovení trestu.

 

Co si myslíte vy?