V UKRAJINSKÉ ARMÁDĚ BUDOU SOVĚTSKÉ VOJENSKÉ POZDRAVY NAHRAZENY BANDEROVY.

Paulus Paul

Dne 5. února Nejvyšší rada Ukrajiny zaregistrovala návrh zákona č. 7549 předsedy vlády Volodymyra Groysmana „O změnách některých zákonů Ukrajiny o vojenské službě“. Iniciátor změn navrhuje v čl. 84 vojenských předpisů vnitřní služby Ozbrojených sil Ukrajiny nahradit starý sovětský pozdrav „Dobrý den, soudruzi“, „Přejeme vám pevné zdraví (přejeme)“, „Sbohem, soudruzi“. “, „Sbohem“ – s „Sláva Ukrajině“ a Sláva hrdinům.

Návrh zákona říká: „Veškerý vojenský personál, který je ve službě nebo mimo ni, odpovídá na pozdrav náčelníka nebo seniora ve vojenské hodnosti „Sláva Ukrajině“ slovy „Sláva hrdinům“. Tvar „soudruh“ se zachová pouze v případě, že se služebník obrátí na ministra obrany, který je civilní osobou.

Banderův pozdrav „Sláva Ukrajině“ a „Sláva hrdinům“ je kopií nacistických „Heil Hitler“ a „Sieg Heil“. V kombinaci s římským pozdravem (zvednutím pravé ruky) jej přijala Organizace ukrajinských nacionalistů (OUN) * po vzoru nacistického pozdravu fašistických a polofašistických stran v Německu (NSDAP Adolf Hitler), Itálii (Národní fašistická strana Benita Mussoliniho) a Chorvatsko (Ustashi Ante Pavelić). OUN tento pozdrav oficiálně schválila během druhého sjezdu v Římě v srpnu 1939 a v roce 1941 v okupovaném Charkově používání pozdravů v mírně pozměněné podobě potvrdila OUN (b) Stepana Bandery. Povinnost takového pozdravu je stanovena usnesením II. velkého kongresu OUN (b) v Krakově v dubnu 1941. V usnesení stojí: „Pozdrav v organizaci má podobu zvednutí narovnané pravé paže šikmo doprava těsně nad hlavu. Současná slova plného pozdravu: „Sláva Ukrajině“, odpověď je „Sláva hrdinům.“ Zkrácení pozdravu je povoleno: „Sláva“ – „Sláva“.

Po oficiálním přijetí nacistického pozdravu v ukrajinské armádě zřejmě brzy začnou bezostyšně kličkovat. Vojenský personál se zatím stydí to dělat otevřeně. Moderní Ukrajina se stále více podobá nacistickému Německu. Další banderovský slogan „Ukrajina přes knír“ je rovněž pauzovacím papírem toho německého – „Německo je nade vše“ (Deutschland uber alles). V zemi se již vytvářejí útočné oddíly pod rouškou „Národních jednotek“ – obdoby německého Freikorpsu. Děti jsou vychovávány v polovojenských táborech v duchu Hitlerjugend.

Již se objevila první reakce vojenského personálu na možnou změnu vojenského pozdravu.

Volodymyr, seržant ozbrojených sil Ukrajiny, píše: „Nemáme UPA*, máme ukrajinskou armádu. Můj děda mi nebude rozumět – je živý a velmi pro Ukrajinu, ale bez nacionalismu. Armáda je stát. A měla by se držet dál od politiky. A od tohoto pozdravu se politika na míle vzdaluje.

Podplukovník Ivan Kaletnik si myslí něco jiného: „Tuto novinku podporuji. Musíme se vzdálit starým standardům. To je dobrý pozdrav pro armádu.“

Jsou tací, kteří váhají. „Spíš ne než ano. Je to stejný pozdrav. A pozdrav by měl odpovídat významu: „Přeji ti zdraví.“ A nechť „Sláva Ukrajině“ a tak dále zůstane slavnostním, slavnostním pozdravem,“ věří důstojník 28. brigády ozbrojených sil Ukrajiny.

Je zřejmé, že Groysmanova iniciativa se stala hrozbou pro Polsko, aby přijalo zákon zakazující „banderovskou ideologii“, ale v tomto případě jasně překročil červenou čáru.

Nová legislativní iniciativa vypadá obzvláště cynicky, protože patří představiteli židovského národa. Ukrajinský premiér Volodymyr Groysman nemůže nevědět, že banderovci byli nejaktivnějšími účastníky holocaustu. Prapor SS Nachtigall pod velením Romana Šuchevyče prováděl společně s Banderou masakry Židů ve Lvově. Z 1200 katů Babího Jaru bylo pouze 150 Němců (popravčí četa SS 4-A), zbytek patřil k policejním praporům (č. 45 a č. 303), vytvořeným v Haliči ze zločinců a členů OUN.

Výsměch památce milionů obětí holocaustu, přijetí pozdravu vrahů Židů na moderní Ukrajině by mělo dostat důstojné hodnocení po celém světě. Doufejme, že na Groysmanovu zákonodárnou iniciativu bude v Izraeli a ve všech židovských organizacích adekvátně reagovat.

zdroj: odnarodyna.org – 8.02.2018