Stovky miminek každoročně trpí kvůli matkám, které během těhotenství pijí alkohol

Zdenek Zoubecek

Každý rok se v republice narodí až tři tisíce dětí s vrozenými vadami způsobenými konzumací alkoholu matek v těhotenství. Tři stovky z nich si pak bojují se závažnými poruchami nervového systému či poruchou růstu. Na tato rizika chce upozornit také kampaň Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni (ZČU).

Žádná dávka alkoholu není v těhotenství bezpečná. Podle odborníků je ženský organismus všeobecně vůči účinkům alkoholu mnohem citlivější než mužský. Dáno je to tím, že ženy mají větší podíl tukové tkáně, menší výkonnost jater a méně aktivní žaludeční enzymy. Při dlouhodobém pití alkoholu proto také existuje u žen větší pravděpodobnost poškození zdraví.

„Podle aktuálních odhadů se u nás každoročně narodí 3000 miminek se zdravotními komplikacemi, deformitami a postiženími, které způsobí konzumace alkoholu jejich matkami během těhotenství. U těchto dětí se rozvine se tzv. porucha fetálního alkoholového spektra. Asi u 300 z nich se objeví dokonce velmi závažné poruchy nervového systému, deformity obličeje a poruchy růstu. Jedná se o takzvaný FAS, tedy fetální alkoholový syndrom. Viníka nemusíme hledat dlouho, je jím vysoká konzumace alkoholu u žen v těhotenství,“ vysvětluje proděkanka Fakulty zdravotnických studií ZČU Alena Lochmannová.

Na riziko konzumace alkoholu v těhotenství budou 17. května v ulicích města Plzně upozorňovat studentky oboru Porodní asistence a akademičtí pracovníci. Fakulta zdravotnických studií, pod jejíž záštitou se akce koná, nabídne na svém také přednášky, které s tématem souvisejí.

„Považuji za důležitý úkol univerzit upozorňovat na celospolečensky důležitá témata, seznamovat veřejnost s poznatky vědy a šířit osvětu. Přesně to je smyslem kampaně varující před následky konzumace alkoholu v těhotenství, do níž se zapojila Fakulta zdravotnických studií. Věřím, že větší informovanost veřejnosti je jedna z cest, jak v této věci napomoci ke zlepšení situace,“ říká rektor ZČU Miroslav Holeček.

Celá kampaň vznikla na Univerzitě Karlově, která se jako první rozhodla na problém upozornit a vyvolat k němu veřejnou diskusi s cílem situaci zlepšit.

„Statistiky uvádějí, že až třicet procent evropských žen v těhotenství konzumuje alkohol a Česká republika bohužel nepatří k výjimkám. Považujeme za své poslání, a zároveň tím naplňujeme třetí roli univerzity, předat tyto informace dále, otevřeně mluvit o problému, který je dost možná odsouván na okraj společenských diskuzí, přestože si zaslouží majoritní pozornost,“ uvádí děkan Fakulty zdravotnických studií ZČU Lukáš Štich.

Kromě informační kampaně v ulicích Plzně se v květnu uskuteční také odborné přednášky, které s tématem souvisejí. S ohledem na stávající epidemická opatření budou probíhat online, a budou tak zpřístupněny široké veřejnosti. Kampaň požádá ZČU v partnerství s Univerzitou Karlovou a nestátní neziskovou organizací Nedoklubko, která podporuje rodiče předčasně narozených dětí.

 

 

zdroj/foto:https://plzenska.drbna.cz