Rodičovství nebo odnětí svobody ?

Fényx

V minulosti bylo běžné, že rodiče měli autoritu a děti se musely podřizovat jejich pravidlům a očekáváním. Rodiče zaměřovali své ratolesti tak, jak nejlépe dovedli. Ne vždy se jim to vedlo a ne vždy to dělali dobře. Nicméně v dnešní době se situace obrátila a mnoho rodičů se ocitá v zajetí svých dětí. Co to znamená? A proč?

 

Na jedné straně, děti mohou díky internetu a moderním technologiím získat přístup k obrovskému množství informací, které by jinak nebyly dostupné. Děti mohou najít odpovědi na své otázky, získat nové znalosti a objevovat nové zájmy. To může vést k rozvoji kreativity a zvýšení sebevědomí. Na druhé straně je málo těch, kteří si opravdu hledají informace, pokud zrovna nemusí něco do školy. Spíše jak něco obejít než najít řešení.

 

Na druhé straně, přístup k informacím může také vést k tomu, že děti jsou vystaveny nevhodnému obsahu, jako jsou například násilné nebo sexuální scény. Děti mohou také být vystaveny nebezpečí, jako jsou například kyberšikana nebo kontakt s nebezpečnými lidmi.

 

V důsledku nezralosti a manipulace dnešní generace dětí má mnohem větší vliv na rozhodování svých rodičů než kdy dříve. Děti jsou nyní vystaveny obrovskému množství informací a mají přístup k nekonečnému množství zdrojů z pohodlí své postýlky, což jim umožňuje být mnohem informovanější a kritičtější než dříve. Získávají názory od hloupých jedinců či extremistů v podobě vyhraněných názorů a to nejhorší na tom všem je, že se děti nechávají ovlivnit těmito nezralými vrstevníky nebo ještě hůře hlupáky. To může být dobré, ale může vést k tomu, že děti se snaží ovlivňovat rozhodnutí svých rodičů a tlačit je k určitému jednání čímž se rodiče stávají manipulovaným.

 

Dalším faktorem, který přispívá k zajetí rodičů, je zvyšující se tlak na rodiče, aby byli dokonalí. Rodiče se snaží být nejlepšími rodiči, což může vést k tomu, že se snaží splnit každé přání svých dětí a vyhovět každému požadavku. To může vést k tomu, že děti se stanou náročnými, rozmazlenými a očekávají, že budou mít všechno, co chtějí a pokud možno tak okamžitě.

 

Zajetí rodičů svými dětmi může mít negativní dopad na vztahy v rodině. Pokud se rodiče neumějí postavit proti svým dětem a stanovit jasná pravidla a hranice, může to vést k tomu, že se děti stanou náročnými a nevděčnými. To může vést k napětí a konfliktům v rodině. A neopomíjejme “rodiče“ kteří se vzdali svých dětí a někdy v dospívání se vkradou do výchovy svého ex. Ten se vkrade do této již tak rozpolcené mysli vašeho drobečka a vsadí tam broky velkých rozměrů.

 

Jak se tedy mohou rodiče vymanit ze zajetí svých dětí? Je důležité, aby rodiče stanovili jasná pravidla a hranice a aby se drželi svých rozhodnutí. Je také důležité, aby rodiče neustále komunikovali se svými dětmi a snažili se porozumět jejich potřebám a přání. Nicméně je také důležité, aby rodiče neustupovali příliš snadno a aby se snažili udržet svou autoritu.

 

V závěru bych rád zdůraznil, že zajetí rodičů svými dětmi není zcela novým jevem, ale v dnešní době se stává stále více běžným. Je důležité, aby rodiče neustále pracovali na udržení zdravých vztahů s jejich dětmi a aby se snažili najít rovnováhu mezi poskytováním podpory a stanovením jasných pravidel a hranic. Není vždy zcela jasné, kdy a v čem ustoupit. Malá rada na závěr. Položte si tedy otázky: dodržuji to, co jsem slíbil. Trestám tím dítě, ulevuji svým nervům anebo mi jde o to si udržet autoritu?

 

Fényx