Proroctví pro rok 2021 očima Nostradama: Prohloubení ekonomické krize, nové objevy a odhalení vesmíru

Mili Milada

Prorok Nostradamus je kontroverzní osobnost 16. století, která zůstává opředena řadou tajemství. Jeho proroctví přinášela fatální vize světa, které vyvolávaly v lidech strach z budoucnosti, ale zároveň velkou zvědavost.

 

 

Francouz Michel de Nostredame, přezdívaný Nostradamus, patří k nejslavnějším prorokům všech dob. Hlavním povoláním byl lékař, ale zaměřoval se také na astrologii a měl velmi blízký vztah k okultismu. To je možná důvod, proč jsou jeho proroctví často zpochybňována i přesto, že se některá z nich uskutečnila. Jeho osobnost tak budí mezi lidmi rozporuplné názory – najdou se tací, kteří ho považují za blázna a ti, kteří v jeho předpovědích nalézají nějaký svůj vlastní smysl.

 

Prohloubení ekonomické krize

Nostradamus předpověděl pro rok 2021 prohloubení ekonomické krize. Finanční situaci popsal jako něco, co zůstává nadále neukotveno a propadá se volným pádem. Na tom se podepisuje také stále rostoucí panika a konec krize zatím nemá svůj konec. Amerika čelí mnohaleté stagnaci ekonomiky a ztrácí základy ekonomické půdy pod nohama. Souvisela snad jeho předpověď s dopady současného stavu, který ve světě panuje? Někteří lidé v tom nalézají pravdu, druzí zas souvislost Nostradamových slov s pandemií koronaviru razantně vyvrací.

 

Klimatické změny

Vzhledem k současným klimatickým změnám a globálnímu oteplování, je minimálně zajímavé, že Nostradamus neopomenul ve svých vizích i tento problém, který bude mít podle něj narůstající tendenci. Moře údajně převýší svou normální hladinu a stoupající voda se stane ohrožením, kterému budeme muset čelit, jak uvedl odborný web wisehoroscope.org. Právě tohle je asi něco, co je v dnešní době velmi aktuální a může mít skutečně katastrofické následky. Ale člověk je stále tím, kdo to může svým chováním a přístupem ovlivnit a zvrátit.

 

Průlom ve vědě

Ne všechna proroctví francouzského lékaře ale vyvolávají strach nebo důvod k panice. Jsou i taková, která nám dávají optimistický náhled na budoucnost. Podle jeho slov nastane velký průlom ve vědě a lidé budou mít možnost dosáhnout konkrétnějších znalostí o vesmíru. Díky jeho hlubšímu pochopení se pak stane kosmonautika a obecně cestování do vesmíru a jeho objevování dostupnější. Pravdu asi budeme hledat těžko. Je to na posouzení každého, co si o Nostradamovi a jeho proroctvích myslí a jak na ně nahlíží. Ale v některých z nich se dají nalézt minimálně zajímavé myšlenky.

 

zdroj: zivozvcesku.cz