Profesor Ing. Peter Staněk CSc. – O koronaviru

Rádio G6 - Admin

Vrchní. Prof. Ing. Petr Staněk, CSc. o imunitě a corona viru. Skvěle řečeno, opravdu. Posuďte sami.