Prodejci vánočních kaprů musí nahlásit kdy a kde budou mít stánky

Prodejci kaprů mají už jen pár dní na to oznámit kde a kdy budou ryby prodávat. To se týká hlavně stánkového prodeje, který podléhá řadě pravidel, ať už jde o pracovní desku, kde jsou ryby zabíjeny až po zacházení s odpadovým materiálem. Letos se navíc inspektoři také zaměří na dostatečné používání ochranných prostředků.

Minulý rok provedli veterináři celkem 964 kontrol. Mezi nejvážnější porušení patřil případ z Moravskoslezského kraje, kde nebyly ryby okamžitě po vytažení z kádě omráčeny a vykrveny, místo toho byly zhruba čtvrt hodiny v přepravkách a až pak usmrceny

Jen vloni se Státní veterinární správa (SVS) zaměřila na kontrolu téměř tisícovky prodejních míst, zhruba čtyři procenta případů se týkala prohřešků z hlediska hygieny nebo nenahlášení prodejního místa.

„Pracovní deska, na níž probíhá zabíjení, kuchání a porcování ryb, musí být čistitelná a dezinfikovatelná. Povinnou součástí výbavy jsou nože, palička na omračování ryb a stěrky. Povinný je dostatečný přívod pitné vody k omývání pracovního pultu a odvod odpadní vody do kanalizace. V souladu s příslušnou legislativou, zejména zákonem na ochranu zvířat proti týrání, musí probíhat i usmrcování ryb,“ vysvětluje mluvčí SVS Petr Vorlíček.

Odpadních produkty jako jsou vnitřnosti nebo žábry z vykuchaných ryb, musí být umístěny v uzavíratelných a označených nádobách, které by si měla převzít osoba, která má od veterinární správy schválené zacházení s těmito odpady.

„V posledních několika letech SVS také ve zvýšené míře kontroluje, zda nedochází k zneužívání chráněného zeměpisného označením (Třeboňský kapr) nebo chráněného označení původu (Pohořelický kapr) a tím ke klamání spotřebitelů. Někteří prodejci v posledních letech nabízejí také takzvaného Omega3kapra, jehož chov vyvinuli odborníci z Jihočeské univerzity a jeho maso má obsahovat větší množství zdraví prospěšných nenasycených mastných kyselin. Namátkově je ze strany veterinárního dozoru ověřována také pravdivost tohoto označení,“ doplňuje Vorlíček.

Vhledem k současné situaci se také inspektoři při kontrolách zaměří, zda stánkaři dostatečně dodržují hygienická opatření jako je nošení roušek či dodržování rozestupů ze stran zákazníků.

Nejde o pouhou formalitu

Na nahlášení prodejního místa mají stánkaři lhůtu sedm dní před začátkem satmoného prodeje. Učinit tak musí prostřednictvím elektronického formuláře.

 

 

Zdroj/foto:https://plzenska.drbna.cz/