Přihlášky na střední školy 2024

Kdy se podávají přihlášky na střední školy 2024?
Přihlášky na střední školy 2024: 3 způsoby vyplnění a podání
Přihlášky na střední školu 2024: od kdy do kdy se podávají? Od 1. února do 20. února 2024 můžete podávat až 3 přihlášky na střední školy (resp. 5 v případě škol s talentovkami). V rámci 3 přihlášek si volíte obory (maturitní i nematuritní) a řadíte je podle priority.

Kdy podat přihlášku na střední školu 2023?
Praha, 30. ledna 2024 – Od 1. února 2024 bude pro veřejnost spuštěn Digitální přihlašovací systém DiPSy pro podávání přihlášek na střední školy pro školní rok 2023/2024. Uchazeči a jejich rodiče mohou přihlášky podávat do 20. února.

Kdy se odevzdávají přihlášky na střední školu?
Mění se i termín podání přihlášky – nezapomeň přihlášku podat do 20. února! Výsledky přijímacího řízení zveřejní 15. května 2024 ředitel školy na veřejně přístupném místě ve škole (dveře školy, úřední deska, web školy apod.), k dispozici budou i v informačním systému DiPSy.

Jak se podává přihláška na střední školu 2024?
Vyplníte identicky (tzn. stejné pořadí škol dle priority) tolik tiskopisů, na kolik škol se hlásíte. Ke každé přihlášce přiložíte všechny přílohy v listinné podobě (dle podmínek školy). Tiskopis přihlášky (vč. příloh) doručíte do každé školy (poštou, osobně, datovou schránkou

Co dělat když se nedostanu na střední školu 2024?
Nedostal/a jsem se ani na jednu školu
PODEJTE ODVOLÁNÍ NA OBĚ ŠKOLY (do 3 prac. dnů po doručení rozhodnutí o nepřijetí)
HLEDEJTE VOLNÁ MÍSTA VE 2. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
POČKEJTE NA VYHOVĚNÍ ODVOLÁNÍ
PODEJTE ZÁPISOVÝ LÍSTEK (do 10 prac. dnů po vyhlášení výsledků)
ZPĚTVZETÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU.

Kolik bodů je potřeba k přijetí na střední školu?
Obecně u přijímaček na gymnázia a žádané střední školy je to 70 a více bodů. Průměrný počet bodů u jednotné přijímací zkoušky v roce 2023 byl 48 bodů ze 100 (součet bodů z testu z ČJ a M).

Kdy se posílají přihlášky na školu?
Sdílet: Přihlášky na vysoké školy se obvykle posílají do 28. února.

Kdy se budou psát přijímačky 2024?
Školní části přijímacích zkoušek budou deváťáci psát na školách, které je vypisují (pro obory bez talentové zkoušky od 15. března do 23. dubna 2024 v řádných termínech a od 26. dubna do 5.

Kdo podepisuje přihlášku na střední školu?
Znovu chci zdůraznit, že informace, které se do přihlášky vyplňují, musí být na obou přihláškách totožné. Proto se často doporučuje vyplnit přihlášku pouze jednou a tuto pak okopírovat. Obě identická vyhotovení je pak potřeba podepsat – podepisuje se žák a zároveň i zákonný zástupce.

Kde vezmu přihlášku na střední školu?
Zákonný zástupce má na výběr ze tří možností podání přihlášky. Pokud podá přihlášku elektronicky, získá maximum možných výhod, ale podat přihlášku může také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

Kolik je potřeba bodů na přijímačky?
Maximální možný počet dosažených bodů v testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si však mohou minimální hranici stanovit samy v rámci kritérií pro přijetí.

Jaké razítko na přihlášku na střední školu?
Kulaté razítko a podpis ředitele: Doplní základní škola. Podpis uchazeče: Nepodepisujte! Na tomto místě se uchazeč podepisuje pouze v případě, že už dříve absolvoval základní školu a podává přihlášku ze zaměstnání nebo z jiné střední školy.

Kolik bude přihlášek na střední školu?
V roce 2024 má dojít k velkým změnám v systému přijímacího řízení. Hlavními body jsou až 3 přihlášky v 1. a 2. kole, neměnné pořadí škol v přihlášce, přechod na systém elektronického přihlašování, zánik systému zápisového lístku a okamžitá dostupnost informací o přijetí a volných místech ve 2.9. 10. 2023

 

Zde klikněte na danou položku která vás zajímá .

 

 

JAK NA PŘIHLÁŠKU v DiPSy – elektronická přihláška (zákonný zástupce) | jaknaweby

JAK NA PŘIHLÁŠKU v DiPSy – elektronická přihláška (zákonný zástupce) | jaknaweby

VIDEO: Vyplnění přihlášky v DiPSy – varianta výpisem

NOVÝ ALGORITMUS pro přijímací zkoušky | jaknaweby

Informace pro rodiče a žáky o elektronickém přihlašování na střední školy