Povinné očkovanie – beseda mesačníka Dieťa – 2013

 

Redakcia časopisu Dieťa
uviedla 30. 11. 2013 v divadle Malá scéna STU v Bratislave
otvorenú besedu
POVINNÉ OČKOVANIE — bezpečná prevencia či oprávnený zdroj obáv rodičov?
Vakcinácia očami chemika, farmaceutky, bioetika, právničiek a očami návštevníkov besedy

Hostia besedy:
? farmaceutka Mgr. Anna Wenclová
? chemik doc. Ing. Josef Prousek, CSc.
? morálny teológ, bioetik ThDr. René Balák, PhD.
? právničky Mgr. Mária Globánová a JUDr. Katarína Bystrická

Za podporu myšlienky otvorenej besedy odborníkov s rodičovskou verejnosťou ďakujeme aj politikom a občianskym aktivistom:
? bývalej poslankyni Mgr. Ľudmile Muškovej
? poslankyni JUDr. Márii Ritomskej
? poslancovi doc. RNDr. Jozefovi Mikloškovi, DrSc.
? občianskemu združeniu Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania a Slobode v očkovaní

Redakcia mesačníka Dieťa stále dúfa, že odmietavý postoj štátnych inštitúcií k besedám a stretnutiam organizovaným s prizvaním všetkých strán, ktoré sa cítia byť kompetentné vyjadriť sa k téme povinného očkovania, sa postupne zmení. Rodičovská verejnosť, ktorá sa zaujíma o problematiku povinného očkovania, to očakáva a požaduje. Je nám ľúto, že naša redakcia sa napokon stretla s odmietavým postojom zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR a Ministerstva zdravotníctva SR pri pozvaní na besedu o povinnom očkovaní, a to napriek tomu, že nám MZ SR účasť vyše mesiaca opakovane prisľubovalo.

Vaše postrehy, pripomienky a ohlasy k tejto i iným témam môžete adresovať do redakcie mesačníka Dieťa — mail: sollertia@dieta.sk, tel.: 02/63 81 28 89.
www.facebook.com/mesacnikDieta
www.dieta.sk