Neseriózní cestovní kanceláře okrádají klienty

V posledních dnech se stále častěji setkáváme s příběhy klientů cestovních kanceláří, kteří se stali obětí nekalých praktik a přišli o peníze na zájezd. Jen tento týden jsme obdrželi několik e-mailů od čtenářů, kteří se na nás obrátili poté, co jim cestovní kancelář sdělila, že s ohledem na ukončení LEX VOUCHERU, což je právní úprava stanovující pravidla pro vydání voucheru na cenu zájezdu pro zájezdy realizované do 31. srpna, již nemají na vrácení peněz nárok, a že při odstoupení od smlouvy zaplatí stornopoplatek ve výši devadesát pět procent. Řada cestovních kanceláří na dotazy klientů ani nereaguje a nechává je svému osudu.

     Abychom těmto čtenářům poradili, jak v takovémto případě postupovat, obrátili jsme se na JUDr. Ing. Pavla Cinka, LL.M., MBA z Advokátní kanceláře CINK a partneři s dotazem, jak v těchto případech postupovat.

    Pane doktore, jak je to nyní s vrácením peněz za zájezdy, které není možno s ohledem na pokračující COVID omezení realizovat? Platí ještě LEX VOUCHER?
    Tak právní úprava ohledně vydávání poukazů namísto peněz se týkala zájezdů do konce srpna 2020, po tomto datu již platí zákonná úprava, kdy by cestovní kancelář měla klientovi při splnění zákonných důvodů bez dalšího vrátit peníze. Bohužel část neseriózních cestovních kanceláří si tento stav vyložila tak, že buď peníze odmítá vrátit a účtuje si stornopoplatky v nesmyslné výši, další část se snaží klientům vnutit vouchery, které však s vouchery dle LEX VOUCHER nemají nic společného a mnohdy mají omezenou platnost tak, že je není možno využít.

Řešíte nyní případy, kdy cestovní kanceláře nechtějí klientům peníze vrátit? Jaké jsou nejčastější fígle cestovních kanceláří?
     Ano, v posledních dnech jsme doslova zavaleni požadavky klientů na právní pomoc ohledně vrácení peněz za nerealizované zájezdy. V posledním týdnu se tak nejčastěji setkáváme se dvěma triky, kterými se cestovní kanceláře snaží připravit klienta o peníze.
Prvním je nesmyslná výše stornopoplatku a jeho vyžadování v případech, kdy cestovní kancelář na jeho zaplacení nemá nárok, například dnes stornopoplatek ve výši devadesát osm procent nejmenované velké české cestovní kanceláře v případě, kdy nárok na stornopoplatek vůbec nevznikl a vrácení plné ceny zájezdu až poté, co k tomu byla cestovní kancelář vyzvána naší advokátní kanceláří.
Druhým případem je vnucování voucherů s přesvědčením, že klienti nevědí, že zákonná povinnost přijmout voucher již skončila a mohou se domáhat vrácení plné ceny zájezdu v penězích. Tyto „nové“ vouchery však již nejsou původními vouchery dle LEX VOUCHER a obsahují řadu omezení, například je lze uplatnit jen po dobu stanovenou cestovní kanceláří za jiný vybraný zájezd z nabídky a klient, který na tuto variantu přistoupí, tak o své peníze často nenávratně přijde. Je proto třeba vždy důkladně posoudit, co je obsahem takovéhoto voucheru a zvážit jeho přijmutí namísto peněz.
Samostatnou kapitolou jsou cestovní kanceláře, které s klientem vůbec nekomunikují a čekají, že se vše vyřeší samo a že klient peníze za nerealizovaný zájezd zpět požadovat nebude.

     Umíte s těmito případy pomoci?
     Ano, určitě umíme takovéto případy řešit a je pravdou, že v posledních dnech máme obrovský nárůst klientů, kterým cestovní kanceláře v rozporu se zákonem odmítají vrátit peníze nebo účtují nesmyslná storna. Jen v průběhu dneška jsme například řešili několik případů, kdy cestovní kancelář účtuje stornopoplatek přesahující devadesát osm procent z ceny zájezdu, ač by správně měla vrátit cenu zájezdu v plné výši.

Co mají naši čtenáři dělat v případě, že mají obdobný problém s realizací zájezdu nebo vrácením peněz?
     V takovém případě doporučuji obrátit se na advokáta, například je možno využít naší právní poradny, případně poradny na Krimi – Plzeň, která je umístěna v pravém sloupci na hlavní stránce webu Krimi – Plzeň a problém nám popsat.
V současné době řešíme každý den problémy tohoto typu a určitě jsme schopni rychle a kvalifikovaně poradit, jak v daném případě postupovat a máme i vysokou úspěšnost při řešení těchto případů.

 

Zdroj/Foto:www.krimi-plzen.cz