Víte, že

– ačkoli Romové žijí na našem území od 14. století, v dějepise se o tom – až na pár zmínek o holocaustu – nedozvíte téměř nic?

– romština je starý indoevropský jazyk a proniknutí do jeho základů pomáhá při zvládání dalších cizích jazyků?

– to, čemu se velmi nepřesně říká ghetto, je ve skutečnosti sociálně vyloučená oblast, tedy místo, kde je prostě jen velká koncentrace chudých lidí?

– spousta tzv. ghett (jako například brněnský Bronx) nesplňuje parametry ani těch sociálně vyloučených oblastí, tj. oblast je volně prostupná a ve srovnání například s centrem města nebo sídlišti i bezpečná, a navíc romské obyvatelstvo tam nutně není ve většině?

– největšími bojovníky proti „cikánskému zlořádu“ (termín ze zlaté éry nacismu) jsou často lidé, kteří s Romy vlastně ani nepřišli do styku a své nepřímé zkušenosti zakládají na fámách a hospodských kecech?

– nejútočnější jádro extremistů do značné míry vykazuje stejné sociální charakteristiky jako ti, proti nimž brojí: nezaměstnanost nebo nízký příjem, špatné vzdělání, agresivita, neschopnost zařadit se do běžného života, porušování zákonů?

– většinová společnost po Romech vyžaduje vytváření vlastních elit, aniž vytváří tlak na kultivaci stávajících elit gadžovských?

– lidé s dobrým srdcem jsou ochotni zaplatit školné neznámému dítěti v Africe či Asii, zatímco o investici do vzdělání romského dítěte z vedlejší ulice předem vědí, že nebude mít smysl?

– v povědomí „obyčejných slušných lidí“ jsou už romská mimina odhodlána nepracovat a stát na okraji společnosti?

– podle hlasu většiny si Romové za svou chudobu můžou sami, zatímco chudí gadžové jsou jen oběti špatně nastaveného systému?

– každý Rom, kterému se podaří vydobýt si v očích většiny uznání (resp. milost), je považován za výjimku, v podstatě anomálii?

– dosáhnout společenské prestiže stojí „ty hodné Romy“ takové úsilí a musí překonat tolik překážek, že by to většina většiny po několika otřesných zkušenostech rovnou zabalila?

– v očích obyčejných slušných Čechů žijí Romové na úkor ostatních tak neuvěřitelně pohodlný život, že je až s podivem, že se gadžové do takového životního stylu nepustí taky?

zdroj: https://hn.cz