Lze léčit HIV prostřednictvím elitních kontrolerů? Nové skutečnosti týkající se léčby

Rádio G6 - Admin

Léčba sexuálně přenosné nemoci HIV, kterou je od 80. let 20. století nakaženo velké množství lidí především z rozvojových oblastí, je v současné době realizována antiretrovirovou terapií, která blokuje projevy nemoci, jež vedly často ke smrtelným důsledkům, a která umožňuje také zabránit přenášení viru na další osoby. Tento typ léčby vyžaduje kontinuální aplikaci podle toho, jakým způsobem se vir v těle vyvíjí, její úspěšnost je však velmi vysoká a pacientům pomáhá dožívat se bez větších obtíží poměrně dlouhého života. Nyní se ovšem zdá, že bude nemoc možné léčit novým způsobem, a to tak, že dojde k úplnému odstranění viru z těla. Naději vědci spatřují v tzv. elitních kontrolerech.

Jak funguje nemoc HIV a její léčba

Vir HIV je zákeřný především proto, že při napadení hostitelského organismu replikuje svůj genetický kód do genomu tělních buněk. Buňky, v nichž došlo k replikaci v těle zůstávají i při aplikaci antiretrovirové terapie, která pouze pozastavuje nebo zpomaluje další replikaci, a v případě, že je léčba vysazena, nemoc se může dále bez problémů rozvíjet.

U některých pacientů se však ukazuje, že jsou schopni šíření viru zastavit i bez aplikace blokovací léčby, a to pouze vlastním působením tělesných pochodů. Studiem těchto pacientů, chování jejichž organismu je označováno jako působení elitních kontrolerů, se v současnosti zabývá řada vědeckých skupin včetně skupiny profesore Xu Yu, který spolupracuje s Harvard Medical School.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Výzkum genomu elitních kontrolerů

Jak se ukazuje, u osob s elitními kontrolery se virus replikuje do mrtvých míst genomu označovaných také jako genetické pouště. Toto pozorování bylo provedeno výzkumem genetické struktury osob, které elitní kontrolery mají, a porovnáním s osobami, jež aplikují antiretrovirovou terapii.

Mrtvá místa genomu představují ty části, které nejsou u daného jedince používány (jsou laicky řečeno vypnuty), a tedy automaticky blokovány. Tento objev by mohl být důležitým vodítkem pro další výzkum vakcíny případně účinné léčby, jež by pomohla virus z těla buď odstranit, anebo jej natolik utlumit, aby ani v případě vysazení léčby nemohl dále postupovat v replikaci.

Jak by mohla léčba vypadat

Prozatím je léčba pomocí elitních kontrolerů pouze přirozená, tzn. pacienti, kteří se jimi vyznačují, mají schopnost sami vir zablokovat bez podávání jakýchkoliv prostředků a zbavit se jej úplně. Východisko je tedy spatřováno v možnosti aplikace léčby pomocí kmenových buněk nesoucích elitní kontrolery ve své struktuře.

Způsob, jakým tělo na vir HIV reaguje, ovšem ukazuje, že bude možné využít různých typů léčby. Studium elitních kontrolerů nicméně jednoznačně pomůže pochopit povahu viru, úspěchy antiretrovirové terapie či další metody, jejichž prostřednictvím bude možné virus účinně odstranit.

zdroj: https://tajemnaasie.cz