Jak se Americká nacistická strana stala spojenkyní Národa islámu

Rádio G6 - Admin

V roce 1959 byla založena Americká nacistická strana Georgem Lincolnem Rockwellem. Už o dva roky později navázala strana kontakty s předsedou muslimského rasistického hnutí amerických černochů Nation of Islam (Národ islámu) Elijahem Muhammadem.

George Lincoln Rockwell byl námořník. Během druhé světové války sloužil na lodích zvučných jmen, na křižnících CL-4 Omaha, CL-63 Mobile, na letadlové lodi CV-18 Wasp. Účastnil se bitvy o Atlantik i války v Tichomoří.  Před nástupem služby nedlouho studoval filosofii na Brownově univerzitě v Providence. V roce 1950 byl opět povolán v souvislosti s Korejskou válkou. S manželkou a třemi dětmi se přestěhoval do San Diega, kde se podílel na výcviku pilotů námořnictva a námořní pěchoty. Až dosud příkladný občan. Raná 50. léta byla v USA mj. obdobím exaltovaného antikomunismu, pro nějž se vžilo označení McCarthysmus. A v této atmosféře si Rockwell v roce 1951 přečetl Hitlerův Mein Kampf a Protokoly sionských mudrců. Normální člověk, když do těchto textů pohlédne, znuděně je odloží, pokud je tedy nestuduje jako historický pramen. Rockwell ovšem nebyl normální, a nadchly ho.

Jeho žena se s ním rozvedla, spíše pro souvislosti plynoucí z vojenského života, a on se zasnoubil s neteří islandského velvyslance. Na svatební cestu odjeli do… Berchtesgadenu. Tam je krásně. Otec jeho nové choti mu ji v roce 1957 odvezl zpět na Island, protože shledal, že z Rockwella se stal „jeden z nejaktivnějších rasistů ve Spojených státech“. Následoval druhý rozvod.

V roce 1958 zakládá s bohatým antisemitou Haroldem N. Arrowsmithem „Národní výbor pro osvobození Ameriky ze židovské nadvlády“, no a v roce 1959 pak Rockwell formuje „Světovou unii národních socialistů svobodného podnikání“, kterou posléze přejmenoval natvrdo na Americkou nacistickou stranu.

Již ve 30. letech zakládá v Detroitu Wallace D. Fard Muhammad politické a náboženské hnutí Nation of Islam, Národ islámu. Jeho deklarovaným cílem je zlepšit duchovní, sociální a ekonomickou situaci Afroameričanů. Ve skutečnosti jde podle jeho kritiků o rasistickou organizaci propagující černošskou nadřazenost a antisemitismus pramenící z… Dodnes má desítky tisíc členů a sídlí v mešitě Maryam v Chicagu.

Zakladatelův následovník, Elijah Muhammad, se v roce 1961 za podivuhodných okolností sblížil s Rockwellovými nacisty. Jedni hlásali bílou nadřazenost, druzí černou. Společným jmenovatelem jim byla separace obou etnik. Rasová čistota a rasová samospráva. A antisemitismus, samozřejmě. První kontakt proběhl během Muhammadova setkání s vůdci Ku Klux Klanu. Elijah Muhammad pozval Rockwella, aby se zúčastnil sjezdu Nation of Islam. Ten proběhl 25. června 1961 ve Washintonu. Rockwell přijel v čele delegace deseti nacistů, byl uvítám černošskou stráží, ohlášen jako „velký muž“ a usazen na čestné místo. V sále byla nacistická delegace obklopena osmi tisíci černošských muslimů. Rockwell se později vyjádřil v tom smyslu, že muslimy považuje za „černé nacisty“ a že se plně shoduje s jejich programem. Přes dojemnou shodu v prostředcích se přecejen v jednom bodě malinko rozcházeli: „Chtějí kus Ameriky a já bych raději, aby odešli do Afriky.“

Na adresu Elijaha Muhammada, o němž říkal, že to byl „Hitler černých lidí“, pronesl: „shromážil miliony špinavých, nemorálních, opilých, vulgárních, líných a odpudivých lidí, posměšně nazývaných ‚negry‘, a inspiroval je způsobem, že se z nich staly, přes barvu jejich kůže, čisté, čestné, tvrdě pracující, ctihodné, oddané a obdivuhodné lidské bytosti. Muhammad ví, že mísení je židovským podvodem a vede k prohloubení problémů, které chce řešit. Hovořil jsem s muslimskými vůdci a jsem si jist, že lze vypracovat plán separace všech ras, kterou bude možné provést k uspokojení všech – kromě komunisticko-židovských agitátorů.“

Rockwell byl, jak bychom očekávali, popíračem holocaustu. V zásadě stylem: „nikdy se to nestalo, ale bylo to dobře“. Bude zavražděn jiným pomatencem, Johnem Patlerem, vyloučeným v roce 1967 z nacistické strany, do níž se snažil vnášet prvky marxismu. Jako válečnému veteránovi bylo Rockwellovi umožněno být pohřben s vojenskými poctami na Culpeper National Cemetery. Podmínkou bylo, že se během obřadu neobjeví nacistická symbolika. Což padesátka účastníků porušila a obřad byl na pět hodin přerušen, a Rockwellovo tělo bylo druhý den spáleno v krematoriu.

 

Zdroj: history.ne / https://www.securitymagazin.cz