Jak nás viděl svět – Sametová revoluce 1989 pohledem zahraničních televizních štábů

Rádio G6 - Admin