Edith Stein zemřela pro svůj původ a svou víru. S hrdostí se do poslední chvíle modlila i v plynové komoře

Rádio G6 - Admin

Dnes je známá spíše jako svatá Terezie Benedikta od kříže. Za tu byla ale prohlášena až po smrti. Mučednice, která měla několik šancí se před režimem schovat, nakonec hrdě skončila v plynu společně se svými židovskými druhy.

Tato žena židovského původu byla nábožensky velmi silně založená. Do hledáčku Němců se dostala nejen jako Židovka, ale také jako členka katolických biskupů a protestantských církví, kteří pronásledování Židů odmítali a bojkotovali.

Původně jakoukoli víru odmítala. Stala se filosofkou
Edith se narodila do rodiny Židů v roce 1891. Ve svých třinácti letech ale židovskou víru odmítla a stala se ateistkou.

V roce 1916 obhájila doktorát z filosofie. Už tehdy se pod vedením svého vysokoškolského profesora začala zajímat o křesťanství.

V roce 1933 musela opustit institut pedagogiky, kde pracovala. Jako všichni Židé se pokusila utéci do Holandska, tam byla ale po obsazení země v roce 1945 Němci objevena a převezena do koncentračního tábora. Mezitím nastoupila k řádu bosých karmelitek a přijala jméno Terezie Benedikta.

Mohla žít, byla ale příliš hrdá
Edith Stein mohla jako židovská filosofka kdykoli opustit Evropu a najít si útočiště v Americe. Tak to udělalo mnoho jejích spolužáků.

Ona ale objevila smysl života v jiné víře a odmítla utíkat proti svému přesvědčení. Proto byla nakonec společně s dalšími Židy a členy řádu odvlečena do plynové komory.

Jelikož byli považováni pro svou příslušnost u řádu tito lidé nebezpečnými, byli popraveni přednostně.

Ačkoli údajně dokonce někteří strážci v táboře Edith nabízeli pomoc s útěkem, což dokazují pouze její poznámky, ona hrdě odmítla.

Když si v plynové komoře uvědomila, co ji čeká, až do poslední chvíle se modlila, dokonce o tom zapsala do svého deníku poslední větu svého života: „Tak krásně a dlouho jsem se mohla modlit…“

Námitky proti svatořečení byly zamítnuty
Edith zemřela v roce 1942. V roce 1998 byla papežem Janem Pavlem II. svatořečena. Podle mnohých neměla být za mučednici nikdy prohlášena, protože zemřela pro svůj židovský původ.

Toto nařčení však církev odmítla. Je více než jasné, že Edith spíše než proto, že byla původně Židovkou, zemřela kvůli víře a kvůli tomu, že odmítala pronásledování Židů.

Zatímco pro některé se stala jen obyčejnou obětí, podobně jako tisíce dalších Židů, pro jiné přinesla obrovské pochopení ze strany křesťanské víry a právem si zaslouží být označována za ženu, která zemřela jako mučednice.

Autor: Šárka Cvrkalová

zdroj: https://www.onlyu.cz