Dušičky v Praze: Hřbitovy budou otevřené do šesti. Choďte i v jiné dny, vyzývají správci

Pohřebiště v hlavním městě, o která se stará Správa pražských hřbitovů (SPH), budou do pondělí 2. listopadu, tedy včetně dne, na který připadá Památka zesnulých, otevřená do 18:00. SPH vyzvala, aby lidé na hřbitovy letos nechodili pouze v den Památky zesnulých.

 

“Prosíme návštěvníky hřbitovů, aby pro návštěvy hřbitova a úpravu hrobů zvolili nejbližší pracovní dny a ideálně pak dopolední a časné odpolední hodiny,” uvedla mluvčí SPH Oldřiška Dvořáčková. Cílem je to, aby se “návštěvnost rozložila a snížilo se tak riziko nákazy”, jak SPH na svém FB profilu a webu hrbitovy.cz informovala už dříve. Podobně pražská městská policie dnes veřejnosti doporučila vzhledem k epidemii návštěvu pohřebišť v letošním tzv. dušičkovém období, tedy v týdnu před dnem Památky zesnulých, zvážit

.Snímek 1 z 33: Dušičky v Olšanských hřbitovech

To, zda se návštěvníci hřbitovů řídí platnými usneseními vlády a dodržují nařízená bezpečnostní opatření, budou v následujících dnech na vybraných hřbitovech a v jejich okolí kontrolovat strážníci městské policie a hlídky Policie České republiky. Jejich porušení mohou podle mluvčí pražské městské policie Ireny Seifertové strážníci řešit třemi způsoby, a to domluvou, oznámením správnímu orgánu nebo pokutou. Její výše může být až 10 000 korun.

Hřbitovy ve správě příspěvkové organizace hlavního města budou do 2. listopadu otevřeny od 08:00 do 18:00, od 3. listopadu do 28.února 2021 bude otevírací doba o hodinu kratší. Celkem 32 pohřebišť v hlavním městě, které SPH spravuje, bude v uvedeném termínu možné navštívit do 17:00. Jejich delší otevírací doba podle mluvčí SPH není možná, protože hřbitovy nejsou osvětlené. “Po setmění tak hrozí návštěvníkům nebezpečí úrazů,” vysvětlila Dvořáčková.

Dušičky na jižní Moravě: Hřbitovy budou mít otevřeno déle, někde až do 22 hodin

Vzhledem k epidemické situaci v Česku jsou nyní usnesením vlády omezeny i otevírací hodiny hřbitovních správ. Ty mají v současnosti otevřeno v pondělí a ve středu od 11:00 do 16:00. Nájemcům hrobových míst je tak doporučeno, aby SPH kontaktovali především prostřednictvím mailů, pokud nebude možné agendu odložit na pozdější období. SPH podle  její mluvčí garantuje nájemcům, že jim bude umožněno obnovit nájemní smlouvy i rok poté, co dojde k ukončení stávajících nájmů.

V Praze je asi 70 pohřebišť. Správa pražských hřbitovů, která je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy, pečuje o 32 lokalit. Další patří pod jednotlivé městské části nebo je spravuje církev. Mezi největší hřbitovy patří Olšanský nebo Ďáblický hřbitov.

 

zdroj :www.msn.com

https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/other/du%C5%A1i%C4%8Dky-v-praze-h%C5%99bitovy-budou-otev%C5%99en%C3%A9-do-%C5%A1esti-cho%C4%8Fte-i-v-jin%C3%A9-dny-vyz%C3%BDvaj%C3%AD-spr%C3%A1vci/ar-BB1apgMe?ocid=msedgntp