Dr. Raymond Moody: Je jedna vec pri umieraní, ktorá lekárov opakovane udivuje

Rádio G6 - Admin


 

 Rozhovor so známym spisovateľom a popularizátorom myšlienok života po živote