Dceru nepředal matce včas, soud nařídil odebrání dítěte

Rádio G6 - Admin

řed zákonem by si měli být všichni lidé rovni. Pochyby o tom ale má otec čtyřletého děvčátka, který bojuje s matkou o péči o dceru.

 

Když mu matka dítě v soudně stanovené termíny odmítala předat, soud to ignoroval. Naopak za situace, kdy otec nemocnou dceru matce nedal, soud po několika dnech bez milosti nařídil její okamžité odebrání.

 

Otec celou situaci „vyřešil“ tak, že dceru odvezl a už měsíc ji odmítá vydat.

 

Dlouhodobě vypjatý spor vygradoval na začátku prosince. Otec si dcerku převzal, avšak ta ulehla s horečkou.

 

Proto ji muž po víkendu nevrátil s tím, že převoz nemocného dítěte do domova matky by nebyl vhodný. Na to reagovala matka tak, že zavolala policii a zburcovala i záchranku. Lékař potvrdil virózu, doporučil klid a další kontrolu u dětského lékaře.

 

Matka přesto ještě ten den podala návrh na výkon rozhodnutí, tedy aby se dcera neprodleně vrátila k ní, a soud po třech dnech rozhodl o okamžitém odebrání dítěte od otce. Soudní vykonavatelka další den už ale otce nenašla.

 

Otec v uplynulých měsících na soud podal více než desítku takových návrhů v situaci, kdy mu matka odmítala předat dítě. Soud o žádném návrhu nerozhodl, matce pouze vzkázal, aby dodržovala soudem nařízený styk. A nyní soudkyně bez napomenutí, bez opakovaného ukládání pokut rovnou nařídila odnětí dítěte.

 

„Soud nařídil výkon rozhodnutí odnětím dítěte z péče otce, kdy nezkoumal, zda to umožní zdravotní stav dítěte, a postupoval zcela v rozporu se svou předchozí praxí, neboť v případě nerespektování soudního rozhodnutí ze strany matky byl doposud nečinný,“ řekl Právu otcův zástupce a předseda spolku Family for liberty Robert Janda.

 

Otec prý nespolupracuje

 

Olomoucká soudkyně Šárka Kylarová v polovině prosince zrušila rovněž předběžné opatření, které otci zaručovalo kontakt s dcerou. „Otec nadále nerespektuje a ignoruje dosavadní soudní rozhodnutí, žádným způsobem nespolupracuje, jeho počínání je nepředvídatelné a jedná v přímém rozporu se zájmy dítěte,“ odůvodnila soudkyně.

 

„Realizace dalších kontaktů otce s dcerou by byla pro ni přímo ohrožující pro další vývoj z důvodů vážného narušení výchovných kompetencí otce, který upřednostňuje svoje vlastní zájmy a potřeby před zájmy nezletilé a vztah s dítětem využívá k nasycení vlastního motivu pomsty vůči matce,“ dodala soudkyně.

 

Rozhodnutí opřela mimo jiné o výsledek znaleckých posudků, které u otce popsaly několik diagnóz, aniž by ovšem znalci muže vyšetřili.

 

Nařčení ze sexuálního zneužívání

 

Na základě stejných posudků loni na jaře soudkyně dokonce otci zakázala s dcerou styk, rozhodnutí ale zrušil odvolací soud s tím, že nenašel splněné podmínky pro tak přísné opatření, a naopak zdůraznil, že je potřeba zkoumat to, jestli by skutečně mohlo dojít k ohrožování dítěte tím, že by vídalo otce, nebo jestli nejde jen o předstíraný stav vyvolaný záměrným působením matky.

 

K vyhrocené situaci přispělo i to, že otec byl ze strany matčiny rodiny nařčen ze sexuálního zneužívání dcery. Přestože ho policejní vyšetřování očistilo, státní zastupitelství odmítlo přistoupit ke stíhání pro křivé obvinění s tím, že jde o rodinnou záležitost.

 

Čtyřleté děvčátko už je tak měsíc v policejní databázi vedeno jako pohřešované, po jejím otci však policie nepátrá. Ten prostřednictvím svého zástupce vzkázal, že je s dcerou v neutrálním prostředí na ozdravném pobytu, matku údajně o zdravotním stavu dcery informuje a dcera podle jeho tvrzení s matkou mluvila i po telefonu.

 

Jak celá nynější anabáze poznamená křehkou psychiku dítěte, které už několik let musí žít uprostřed nesmiřitelné bitvy svých rodičů, není jasné, stejně jako možné řešení současné patové situace.

 

Převzato z Novinky.cz