Během COVID-19 nám Muna připomíná, že jsme vděční za věci, které si můžeme vychutnat z tábora v Jemenu.

During COVID-19, Muna reminds us to be grateful for the things we can enjoy from a camp in Yemen.