Moudrý bude naslouchat a přijme více poučení, a člověk s porozuměním je ten, jenž získává obratné vedení.

Fényx

Kdysi dávno před více než 2700 lety v Bibli moudrý král Šalamoun zapsal úvahu v knize Přísloví, které praví: Moudrý bude naslouchat a přijme více poučení, a člověk s porozuměním je ten, jenž získává obratné vedení. Tato slova jsou sice velmi stará ale doposud mají velký význam, a to právě proto že dnes se lidé hádají ať už na veřejných sociálních sítích, chatech, pomocí telefonu ale zřídkakdy je to z očí do očí. Slova tohoto moudrého “kinga“ Šalomouna mě vede k úvaze se zamyslet a opět pootevřít oči těm, kteří mají otevřené uši a naslouchají.

Když pootevřu dveře dané problematiky, a vy mě dáte za pravdu, jsou tu problémy psaní versus překlad. Je to tak jednoduché až banální, a přesto je problému víc než dost a přibývá. Problém nastává v okamžiku, kdy si lidé jednak interpretují psanou konverzaci dle svých emocí a nikoli tak jak to druhá strana měla na mysli a ten druhý je, že z poh

odlí, ať už jsme kdekoli jen ne poblíž dotyčné osoby, nám dává prostor se vyjadřovat tak, že nám je úplně jedno jak se osoba cítí. Jinými slovy, co oči nevidí to hubu nebolí. Základ komunikačních dovedností je empatie a té se nedostává spoustě lidem. Chtěl bych se zde vyjádřit také k patriarchální komunikaci. Jak již slova páter (otec) a arché (počátek nebo vláda) naznačují možnou problematiku. Ti, co jsou v romských rodinách dříve narození mají nepsaným zákonem přiřknuto, že budou mít tzv. poslední slovo. Ano někdy je dobře že poslední slovo má nejstarší, nejrozumnější a nejmoudřejší člen rodiny ale shodneme se na tom, že k tomu je třeba aby byl především moudrý. Věk hraje svou úlohu až tehdy pokud dotyčná osoba uplatňuje moudrost. Takže v případě mo

udrého člověka bude naopak kvalitní konverzace, kdy v konverzaci proběhnou spousty správných otázek a doplňujících vět což povede k tomu, že konfrontovaný člověk bude schopen si udělat názor. Pakliže ne, tak budíš ať nám promluví patriarcha. Do té doby si myslím že Romové mají v této věci přežitek, který už v dnešní době není až tak funkční. Jednak proto že žijeme v době, která nese název “století informační“ a také proto, že zmiňovaní patriarchové nám nešli s dobou a dané problematice a situacím nejsou schopni porozumět. A právě úvodní slova z přísloví jasně ukazují, že je třeba aby i naslouchající měl také dané poučení když už k debatě došlo.

Jak tedy z bludného kruhu ven? Já sám osobně sem si všiml že situace se zhoršuje. Vezměte si například jednoduchý příklad komunikace po telefonu kdy si muž a žena vyměňují SMSky.

ON: …Večeři si dáme spolu.

ONA: A co by sis dal lásko? Na co máš chuť?

ON: Dal bych si něco dobrého ?

ONA: Dobře ty můj dravče. Včera byla krásná noc. ?

ON: Těším se na tebe puso.

ONA: ???

DOMA

„Dobrou chuť. Dáš si k tomu vínko?“  „Zase špagety s masovýma kuličkami“?!? „Vždyť si psal že chceš něco dobrého!“ „To ano, ale špagety jsme měli minulý týden“. „Vžd

yť sis na nich tak pochutnal a chválil si mi je, že byly výborný!!! Tobě se nikdy nezavděčím! A já sem se s tím tak piplala!!!“  „Ano zlato, ale třeba bys mohla udělat steak…!  Jak z toho ven? Vždyť taková banalita a věřte, ten večer si spolu neužijí ba naopak!!! Shora zmiňovaný problém narůstá, pakliže se ti dva nenaučí komunikovat, a to i prostřednictvím SMS. Spousty rádců psalo o této problematice a presto je problému habakuk.

 

OTÁZKY

 

Pár základních otázek a je vymalováno. Není třeba se rozhořčovat a nadávat či zvyšovat hlasitost ba co více hádat se. Jednoduchá otázka řeší hodinové konflikty. Kdyby žena položila otázku, jestli by raději maso nebo bezmasí pokrm a vyjmenovala pár příloh, bylo by po problému. Mým návrhem na komunikační problém je si alespoň zatelefonovat, když už se to nestihlo probrat u ranní kávy. Věty, co bys chtěl dělat o víkendu se musí probrat dopodrobna aby z toho nevzniklo, že on bude v obýváku a ona v ložnici. Vždy se musí pracovat na komunikaci, a to i za předpokladu že ten druhý nespolupracuje a odpovídá mě je to jedno! Toto je zanedbaná komunikace a je to jako zarostlá trnitá cesta která kdysi dávno byla krásnou cestou kde se dalo velice pěkně procházet. Obnovit nebo dokonce prošlapat nové komunikační kanály ale nevytvoří SMSky. O to se musí postarat pouze a jenom ti dva. Samozvaní přátelé anebo ještě lepší rodinní příslušníci, a to je na 50% vyhráno a ti dva se rozejdou.