Zloději byli potrestáni, majitel je sledoval z okna …