Život je boj. Rómska osada v Trebišove

Dokument Petra Ďurišina z rómskej osady v Trebišove – 2009