Život je boj. Rómska osada v Trebišove

Rádio G6 - Admin

Dokument Petra Ďurišina z rómskej osady v Trebišove – 2009