Zásah božího doteku ? slávu Ježíše Krista.

Rádio G6 - Admin

Lidská mysl dokáže neuvěřitelné věci , od vyléčení až po si přihodit takzvaný trans.

Trans je hovorové označení změněného stavu vědomí, v kterém se subjekt z větší části, nebo i úplně odpojuje od svého každodenního já, ztrácí povědomí o čase a místě a dokonce i svoji vlastní identitu, takže jím může prostoupit úplně jiná identita. Subjekt se v tomto stavu může stát vysoce sugestibilním (lehko ovladatelným) podobně jako v hypnóze. Stav transu může vyvolat extázi i mystické pohroužení, jako je zažívají například šamani. Přirozeným transem je například spánek. Věštba je například jako u známé Pýthie vyvolána omamnými výpary. Trans vyvolávají kromě drog i nemoci nebo nepřirozené podněty, jako je zvláštní hudba, holotropní dýchání, sugesce, meditace, tantrické rituály, extatický tanec (např. rituální tanec dervišů; dochází při něm zpravidla ke zrychlenému dýchání, překrvení hlavy a „roztočení“ čaker intenzivním pohybem, např. rotací těla).

Ve videu je vidět že žena se nachází v takovém stavu protože věří že lidi jsou obdařený božskou sílou .

 

[tabs] [tab title=video] [/tab]   [tab title=video] [/tab]  [/tabs]