Waldemar Matuška emigroval (1986)

Rádio G6 - Admin

Z relácie televízne noviny, vysielanej 3. septembra 1986.