Všichni doživotní vězni na Mírově pracují. Zdarma.

Rádio G6 - Admin

22. 4. 2011

[zdroj: youtube.com]