Vsetín musí odškodnit vysídlené Romy

Archivní snímek dnes již neexistujícího pavlačového domu v centru Vsetína, ze kterého byli Romové vystěhováni. Foto: Foto archiv MěÚ Vsetín

Po třinácti letech tahanic rozhodl pravomocně Vrchní soud v Olomouci o výši kompenzace za nucený přesun romských obyvatel z dnes již neexistujícího pavlačového domu v centru Vsetína. Vsetínská radnice má podle rozhodnutí soudu některým bývalým obyvatelům pavlačového domu zaplatit 302 tisíc korun. Jedná se o újmu související s vystěhováním na Jesenicko, Olomoucko a Prostějovsko.

 

Kompenzaci žádaly čtyři rozvětvené rodiny (celkem 52 obyvatel) za nucený přesun do zchátralých domů nakoupených mimo Vsetín i celý Zlínský kraj. Město tehdy vedl Jiří Čunek (KDU-ČSL), později vicepremiér a senátor.

Pravomocný verdikt přišel po téměř třinácti letech soudních tahanic. Po městě Romové požadovali odškodnění v souhrnné výši 5,6 milionu korun. Následně neúspěšně navrhovali mimosoudní narovnání, město s ním ale nesouhlasilo.

Vrchní soud nyní vyhověl žalujícím Romům jen v případě 25 osob. „Přiznal jim náhrady v souhrnné výši 302 tisíc korun, což znamená pouze 5,39 procenta z původně žalované celkové sumy 5,6 milionu korun,“ přiblížil verdikt vrchního soudu starosta Vsetína Jiří Růžička (KDU-ČSL).

Podle něj jsou někteří z částečně úspěšných žalobců dlužníky města, proto dojde v jejich případě k odečtení dluhů. V praxi to znamená, že ze soudem přiznaného odškodnění 302 tisíc bude odečteno 130 tisíc a skutečně vyplaceno jen 172 tisíc korun. Zda se jedná o konečné rozhodnutí justice, není jisté.

 

„Vrchní soud změnil rozhodnutí krajského soudu a vyloučil z rozhodnutí o odškodnění malé děti, které tvořily většinu žalobců (27 – pozn. red.). Jestli se budeme dovolávat k Nejvyššímu soudu, zatím nemohu potvrdit. S klienty teprve budu jednat. Podle mého názoru byl dopad na všechny žalobce bez rozdílu věku. S tím, že nebyla přiznána omluva ani finanční náhrada nemajetkové újmy dětem, se nedá souhlasit,“ řekla Právu advokátka romských rodin Zdeňka Poláková.

 

Romští žalobci u Vrchního soudu uspěli jen částečně také v případě požadavku na omluvu. „Město se jim mělo omluvit v denním tisku a časopisech za průběh vystěhování, který označili za deportaci provedenou pod nátlakem. Podle soudu se ale nic takového neprokázalo. Přiznal jim pouze omluvu formou dopisu, a to za údajné omezení volby dalšího pobytu a způsobu života. Psaní v tomto duchu jsme již odeslali,“ řekl starosta.

 

Kauza zřejmě nekončí

 

I podle vsetínské radnice je pravděpodobné, že kauza bude mít pokračování u Nejvyššího soudu. „Důvodem jsou vysoké náklady řízení, které je město dle rozsudku povinno uhradit a jejichž výši zvažuje rozporovat. Přesahují částku 2,7 milionu korun, z čehož více než 2,6 milionu činí náhrady právní zástupkyně žalobců. Vrchní soud je protistraně přiznal v plné výši. Podle našeho mínění měl zohlednit skutečnost, že žalobci uspěli v řízení pouze v minimálním rozsahu, a to se mělo odrazit i ve výši nákladů řízení, které město musí uhradit,“ konstatoval starosta Růžička.

 

V roce 2006 bylo město nuceno řešit demolicí špatný stav pavlačového domu u polikliniky. Tamní obyvatelé od města obdrželi nabídku náhradního bydlení v nově postavených tzv. kontejnerových domech na Poschlé nebo mohli využít nabídku bezúročné půjčky na pořízení náhradního bydlení s dvacetiletou lhůtou splatnosti.

 

Pro tuto možnost se rozhodly čtyři rodiny (52 osob). Ačkoliv jejich členy byli i neplatiči nájemného a město je na základě pravomocných verdiktů soudu mohlo vystěhovat bez náhrady, obdržely tyto rodiny půjčky v souhrnné výši 3,671 milionu korun. Město jim následně zprostředkovalo koupi domů na Prostějovsku, Olomoucku a Jesenicku.

 

zdroj: www.novinky.cz