Veřejný soud Korpa aneb liga spravedlivých

zdroj: www.fantasymece.cz

Fényx

Předem celé úvahy nad tím, co se v poslední době děje v nitru internetu, mě nenechává chladným a nejen to. Je mě studno, divně jako člověku, a především jako Romovi, který je, ačkoli nechce spojován se situací kolem internetu. Spousta lidí se mě ozvala s různými názory a pohledy na situaci kolem Děčína. Doposud jsem neměl chuť se vyjadřovat k dané problematice. Jednak to je a bude především povinnost Policie České republiky a za druhé, především by takové věci měli zůstat mezi rodinami, kterých se to týká. Můj názor se na danou věc nezměnil. Je to v rukách Policie a kriminální Policie. To je, a bude především směrodatné.

Co mě však nenechává chladným, je to kolik soudců, názorů na to, co by se mělo s ním či onou udělat, kdo by měl umřít a jak, a to vše se děje na veřejném “prostranství“ sociálních sítí a ještě hůře, dostalo se to k rukám “lajfkařů“, kteří z toho udělaly celkem slušnou potupu či soudcovský stolec ale on-line. Z každého diváka, který se k tomu vyjádřil, se tak mohl stát nikoli nezúčastněný ale naopak ten, který k tomu smí dát komentář. Mnohem více zla začalo, jakmile se spustilo jednání bez jakýchkoliv podkladů.

 

Trocha rozumu do hrsti

 

Tvrdilo se, že Polici nechala E. Korpu na svobodě a to vedlo např. pana Mezeie aby vyzval lidi, jak on sám řekl k protestu proti jednání Policie a to tím, že Korpu vyslýchají na svobodě. Existuje presumpce neviny, kterou deklaruje šestá hlava v Listině základních práv a svobod EU. Je podobný jako článek 6 odst. 2 a 3 kde se píše: Každý, kdo je obviněn z trestného činu, se považuje za nevinného, dokud jeho vina nebyla prokázána zákonným způsobem. Tady je ovšem hodně emocí. Kolem dokola různých zpráv, které krouží po messengerech a přidávají se další děvčata k žalobě na Korpu. To a mnohem více rozněcuje v lidech hněv na Erika a na to, aby byl co nejdříve potrestaný. Uvědomme si, že toto není jen tak obyčejné obvinění jako je krádež, loupež či obdobná újma na majetku. Fyzická újma na těle, duchu a psychice je samozřejmě horší. Nicméně se zamysleme nad hloubkou obvinění.

 

 

Pokud se Erikovi dokáže jeho vina, pak ho čeká dozajista §242i který mu zajistí pobyt ve věznici, kde mu spoluvězňové, kterým tento typ trestné činnosti není zcela vůbec po chuti, ba co více jej, jak je známo trestají nepsaným zákonem.

 

 

Jestliže se ale obvinění nezakládá na pravdě, pak se to celé nazývá právním výrazem křivé obvinění (§ 345Křivé obvinění) a v důsledku by mohla padnout i křivá svědectví, čímž by se na případ pohlíželo zcela jinak. A hlavně by to přivodilo straně, která úmyslně poškozuje, odnětí svobody na 2-8 let ii .  

 

 

V tomto případě mnoha lidem nedochází, že svými live výslechy, nenávistnými a vůbec zaujatými komentáři, ovlivňují celý případ a vlastně jej tak prodlužují, neboť se do případu vkládá mnoho lidí. Což není ani pro jednu z rodin žádoucí.  A vůbec, i když pan Miko nebo Mezei či páni boxeři to myslí nejspíš dobře ale nenesou tu tíhu rozhodování a už vůbec nejsou pověřenými “soudci“. A když se nad tím zamyslíme do důsledku, tak se sami dopouštějí trestné činnosti a ta se v tomto případě nazývá ovlivňování svědků.

 

 

I když je celá situace velice bolestivá, a to jak pro obě strany, všiml jsem si, “livekaři“ už předesílali kdo je vlastně vinen a kdo je ten komu bylo ublíženo. I když mám na to svůj názor, tak je úplně ale naprosto nepodstatný. A toto by si měl uvědomit každý kdo veřejně vydá k tomuto případu cokoli co by se mělo přiklánět k té či oné straně. I když bych měl nyní pravdu a vina nebo nevina se dosvědčila, nejsem oprávněn tyto věci řešit.

 

 

Ano rodina má trauma a to obě. Nikdo nechce mít v rodině násilníka, zloděje či pedofila. Nikdo taky nechce, aby se přišlo na to, že můj syn či dcera je delikvent, uživatel drog anebo žije. Musíme také přijmout fakt co zasejeme to sklidíme. A i když si rodiče myslí že o výchovu se může dělit s telefonem, internetem, (a)sociálními sítěmi, tak jediný, kdo za to nese zodpovědnost jsou rodiče. A pokud někdo dosáhl věku, kdy je plnoletý, (18let) veškerá činnost v rozporu se zákonem, jde na hlavu této osoby.

 

 

Při sledování této davové hysterie se mě připomíná film, který jsem viděl asi před rokem ačkoli je z roku 2012. Snímek pojednává o rozvedeném čtyřicátníkovi, který žije v malém městě a pracuje ve školce jako vychovatel. Stačila jedna malá lež. Kdy se malé děvče Klárka hodně špatně vyjádřila ke svému učiteli, který ji něco zakázal. Mimochodem vše bylo nikoli z její hlavy ale z videa, které ukázal její pubertální bratr a okomentoval to slovy ­­“dívej Kláro, jak trčí do vzduchu“ a bylo to! Kamarádství náhle nahlodává nejistota a zneklidnění, ale nikdo jakoby ani nechtěl slyšet Lucasovu verzi. Prohlubující se nedůvěra eskaluje do otevřené agresivity. Drama vykresluje nemilosrdnou štvanici na nevinného člověka, ale i jeho urputný boj za svou důstojnost. Vše ve filmu dopadne ve prospěch pravdy, nicméně snímek končí tím, jak Lucas je spolu s hajnými na honu a někdo z fanatizovaných blbců na něj vystřelí s cílem ho potrestat za to co nespáchal, ale mine ho.

 

 

Velké ponaučení vychází z tohoto filmu. Doporučuji jej každému, kdo má chuť soudit, aniž by znal celou souvislost. Ještě jednou připomínám, že tíhu a zodpovědnost za soud nese pouze soudce a všichni ti, co dali podklady k zahájení šetření, které má za cíl vše vyřešit dle Ústavy ČR. Pokud to ale lidé budou brát do vlastních rukou, pak se vracíme do doby, kdy hysterie a nevidomost vraždili tzv. čarodějnice (babky kořenářky) nebo jen manipulátoři jako jsou církve a jejich představitelé které označili jako spojence se Satanem například nebohého snoubence Angeliky hrabě Joffrey de Peyrac.

 

 

Budiž ponaučením všem rodičům tato událost, aby tak věděli o krocích svých dětí. Co sledují, kde se potulují, s kým se kamarádí, a hlavně být jim důkladným vzorem v řeči, výchově, oblékání v komunikaci s rodinou a obzvláště tehdy když jdou do puberty!

 

i ) tento paragraf má 4 odstavce a definuje délku odnětí svobody dle způsobu a újmy zneužití

ii ) § 345 Křivé obvinění má odstavce 4 a ve 3. se píše toto:

Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značnou škodu,
b) spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem,
c) spáchá-li takový čin v úmyslu jiného vážně poškodit v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu,
d) spáchá-li takový čin v úmyslu zakrýt nebo zlehčit svůj vlastní trestný čin, nebo
e) spáchá-li takový čin na jiném, který vůči němu plnil svoji povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona.

 

Fényx