V Hradišti se rozhodli zatočit s nepojízdnými auty v ulicích

Rádio G6 - Admin

UHERSKÉ HRADIŠTĚ – Město Uherské Hradiště se podobně jako mnohá další města v České republice dlouhodobě potýká s problémem odstraňování autovraků a jiných nepojízdných vozidel. Nyní město zahájilo spolupráci s firmou, která se postará o odtah a uskladnění nepojízdných vozidel z městských komunikací, serveru Zlin.cz to sdělil mluvčí města Jan Pášma.
Město už nechalo odtáhnout první čtyři vozidla. „Letos 30. dubna nabyla účinnosti novela zákona o pozemních komunikacích, která městu v této oblasti částečně rozvázala ruce. Rozšířil se nám tak prostor pro řešení dlouhodobě odstavených vozidel i bez doposud striktně specifikovaných známek autovraku,“ informoval starosta města Stanislav Blaha.

 

Novelizovaný zákon o pozemních komunikacích tedy mimo jiné umožňuje vlastníkům pozemních komunikací vyzvat provozovatele vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu po dobu delší jak 6 měsíců, ke zprovoznění vozidla, případně jeho odstranění mimo pozemní komunikaci.

 

V případě zjištění takto odstaveného vozidla město zasílá (případně také zveřejňuje) provozovateli vozidla výzvu k odstranění nebo zprovoznění vozidla do dvou měsíců od doručení (zveřejnění).

 

„Po marném uplynutí této výzvy jsme oprávněni vozidlo z pozemní komunikace odstranit a odstavit jej na vhodném místě, kde si jej má provozovatel vozidla na výzvu vlastníka pozemní komunikace možnost vyzvednout ve lhůtě tří měsíců,“ přiblížil místostarosta Jaroslav Zatloukal. Když si provozovatel vozidlo nevyzvedne, musí silniční správní úřad rozhodnout o jeho prodeji ve veřejné dražbě. Pokud by vozidlo nebylo prodáno, má vlastník pozemní komunikace možnost vozidlo předat k likvidaci.

 

Přestože zákon o pozemních komunikacích přímo nedefinuje způsob odstranění ani vhodné místo pro odstavení vozidla, má se dle právních výkladů za to, že vozidlo musí být odstraněno šetrně, nesmí být při odtahu poškozeno a musí být odstaveno na takovém místě, aby bylo minimalizováno riziko vzniku škod na vozidle například vandalismem.

 

„Abychom předešli případným komplikacím a řešení škod na vozidlech při odtahu a umístění mimo pozemní komunikaci, oslovili jsme místní firmu B-CARS.cz, která se specializuje na odtah vozidel. Firma je vybavena odtahovými vozidly s mechanickou rukou s popruhy a disponuje volnou kapacitou zpevněných ploch přímo v uzavřeném areálu, navíc tyto plochy jsou pod kamerovým dohledem,“ popsal starosta Blaha.

 

Maximální náklady na jedno vozidlo odstraněné z pozemní komunikace za odtah a uskladnění by se mohly vyšplhat až na 7 700 korun. Veškeré náklady na odtah a uskladnění bude povinen uhradit provozovatel vozidla.

 

Občané mohou na autovraky v ulicích města upozornit také skrze aplikaci Zlepši své město, která je umístěna na webových stránkách města.

 

Aktuálně je na území města v řešení asi 15 dlouhodobě odstavených vozidel.

 

zdroj:https://zlin.cz/zpravy