Víte, co znamená při sexu Penis captivus? Já jsem taky nevěděl …

Penis captivus je vzácný výskyt během pohlavního styku, když svaly v pochvě svírají penis mnohem pevněji než obvykle, což znemožňuje, aby byl penis vytažen z pochvy. Podle článku z roku 1979 v časopise British Medical Journal byl tento stav ve dvacátém století neznámý , ale následný dopis stejnému deníku uvedl v roce 1947 zdánlivý případ penisu captivus. Penis captivus by neměl být zaměňován s vaginismem, i když ve stávajících popisech se předpokládá vztah mezi předpokládanou událostí penis captivus a výskytem vaginismu.,


Penis captivus is a rare occurrence during sexual intercourse when the muscles in the vagina clamp down on the penis much more firmly than usual, making it impossible for the penis to be withdrawn from the vagina. According to a 1979 article in the British Medical Journal, this condition was unknown in the twentieth century,[1] but a subsequent letter to the same journal reported an apparent case of penis captivus in 1947.[2] Penis captivus should not be confused with vaginismus, though a relation between the supposed event of penis captivus and the occurrence of vaginismus is assumed in the existing descriptions.

zdroj: wikipedia

Co dodat …

[ae-fb-embed url=’https://www.facebook.com/346228246192757/videos/2644792312203301/‘ width=’850′ showtext=’true‘ showcaptions=’true‘ allowfullscreen=’true‘ autoplay=’true‘]

 

 

 

zdroj : facebook.com