Top 5 posednutých lidí zachycených na kameře.

Rádio G6 - Admin

Exorcismus (z řeckého ?????????? exorkismós vyhánění; též vymítání) je úkon, jenž má za cíl z lidí, zvířat či věcí, označených za posedlé, vyhnat ďábla nebo jiné zlé síly. Tento úkon je i v současnosti součástí obřadů mnoha náboženství.