TEN DÔRAZ NA MÚDROSŤ JEJ BERIEM ?

Rádio G6

Co si o tom myslíte ?