Syrské děti: Zemi decimují sankce USA a EU více než válka

Společenství řádu pomocníků sv. Lazara Jeruzalemského, které je personálně spjata s Vojenským a špitálním řádem svatého Lazara Jeruzalémského, pomáhá v Sýrii, a to zejména syrským dětem v křesťanských sirotčincích. Taktéž pomáhá s obnovou církevního majetku v Sýrii. O projektu jsme v minulosti už informovali. Projekt ADOPCE SÝRIE, díky kterému může kdokoliv na dálku podporovat konkrétního osiřelé dítě anebo přispět finančním darem, se nyní potýká s problémy způsobenými koronavirem. Na aktuální stav projektu jsme se zeptali předsedy společenství Richarda Andrleho.

Jak jsou na tom tyto děti nyní?

Drtivé dopady hospodářského embarga uvaleného USA a EU doléhají na běžné lidi, ne tam kam dle cílů měly dopadnout. Běžní lidé a tím i tyto děti ze sirotčinců se potýkají s nedostatkem všeho. Běžní lidé umírají hlady a na nemoci, neboť díky hospodářským sankcím nemají dostatek léků na nemoci, nemají zdroje na obživu a obecně trpí nedostatkem všeho. Nikdo neprodává základní hygienické prostředky, vlastní farmacie je omezená či dokonce úplně zavřená. Díky sankcím a také díky vlivu války se snížila kupní síla obyvatelstva takřka na nulu. Kupní síla syrské libry klesá ze dne na den a veškeré úspory obyvatelstva jsou de facto nulové. Situace v Sýrii je již nyní neúnosná a veškeré prodlužování globálních sankcí jen danou situaci zhoršuje. Pomíjíme nefunkčnost sociálního a zdravotního systému, kdy v rámci zdravotnictví není ani zřejmé, kolik lidí je nakažené Covidem-19 a kolik lidí v bídě a hladu na tuto nemoc zemřelo. Z našeho pohledu jsou sankce nepřímou zbraní, které však dopadají nepřímo na civilní obyvatelstvo, a ne na určené cíle mocností.

Jak je na tom projekt z hlediska distribuce dalších peněz k dětem? Připomeňme, že první peníze pro syrské sirotky byly předány v loni v září.

I nám je v těchto dobách úzko, protože uvalená embarga a omezení v době Covidu nám nedovolují vycestovat do Sýrie a předat daným sirotčincům peníze pro děti. Bankovní systém je nefunkční a proto zdroje (peníze) předáváme vždy osobně.

Jak by bylo možné podle Vás danou situaci zlepšit?

Vyzýváme globální mocnosti (EU a USA): Zrušte embarga v Sýrii a všemi prostředky pomozte civilnímu obyvatelstvu. Naše nezisková organizace pomáhá, pomáhejte i Vy.

Máte pro naše čtenáře nějaké poselství?

Jeden kamarád mně jednou řekl, když citoval Roberta Saraha – kardinála: Člověk se nenarodil proto, aby spravoval svůj bankovní účet, ale proto, aby se spojil s Bohem a miloval bližního. V duchu tohoto poselství proto vyzývám vaše čtenáře, ať se také do projektu Adopce Sýrie zapojí. Bližší detaily je možné najít na stránkách  www.ADOPCESYRIE.cz. Já pevně věřím, že i v Sýrii se brzy situace zlepší a jak bude možné za sirotky vycestovat, vybrané peníze ihned předáme.

 

Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského (latinsky Ordo Militaris et Hospitalis Sancti Lazari Hierosolymitani, zkratka OSLJ), se kterým je Společenství řádu pomocníků sv. Lazara Jeruzalemského propojeno, je křesťanský rytířský řád, který byl založen v 11. století jako jedna z nejstarších charitativních organizací na světě. Současný mezinárodní řád je řádem ekumenickým a po vzoru původní spirituality sdružuje křesťany všech vyznání. K založení a rozvoji činnosti řádu v českých zemích došlo v roce 1937. Nová etapa řádu se začala psát v roce 1991, kdy se do Československé republiky vrátilo exilové velkopřevorství.

zdroj: securitymagazin.cz