Stát všem, kdo umí s počítačem, zřídí datovku. Daně by museli podávat on-line

Pongo Koloman Moderátor

Na občany i podnikatele se chystá digitalizační smršť. Ministerstvo vnitra bude automaticky zřizovat datové schránky všem, kteří s úřady komunikují ověřenou formou po síti. Aby mohli podávat daně papírově, musí se změnit zákon.


Od příštího roku bude ministerstvo vnitra automaticky zřizovat datové schránky nejen všem podnikatelům, kteří je ještě nemají, ale také fyzickým osobám – občanům, kteří při kontaktu s úřady na dálku využijí bankovní identitu nebo jiný elektronický prostředek vzdáleného ztotožnění. Stát je totiž bude považovat za „informačně gramotné“.

Půjde tedy o datové schránky zřízené „ze zákona“. Což má zásadní dopady do daňové oblasti. Aktuálně platný daňový řád totiž říká, že kdo má zřízenou datovku ze zákona, musí s finanční správou komunikovat elektronicky. Daňová přiznání by pak lidé s datovou schránkou nemohli podávat na papíře.


„Automatické zavedení datových schránek má v oblasti správy daní podle platné úpravy § 72 daňového řádu jednoznačný důsledek. Ten, komu byla schránka ze zákona zřízena, má automaticky povinnost podávat elektronicky veškerá formulářová podání,“ potvrdil SZ Byznys Vít Sedlák, daňový poradce společnosti Kodap.

Zatím jediná možnost, jak se tomu vyhnout, respektive zachovat si možnost volby mezi elektronickým a papírovým daňovým přiznáním, je požádat o zablokování datové schránky.

„Pokud by nepodnikající občan se založením schránky nesouhlasil, novela mu ponechá možnost si na žádost datovou schránku nechat znepřístupnit,“ informoval Jaromír Škára z advokátní kanceláře Škára & Partners.

Podle informací SZ Byznys se o výjimce pro občany s datovkou, aby mohli i nadále daně přiznávat na papíře, uvažuje. Proběhla by jako změna daňového řádu.

Komu stát automaticky zřídí datovku

  • Mezi 1. 1. a 31. 3. 2023 ministerstvo vnitra povinně zřídí datové schránky všem subjektům, které jsou evidovány v základním registru osob. Jeho správcem je Český statistický úřad.
  • Registr osob eviduje právnické osoby a organizační složky právnických osob, podnikající fyzické osoby, podnikající zahraniční osoby a organizační složky zahraničních osob, organizace s mezinárodním prvkem, organizační složky státu a orgány veřejné moci.
  • Datovou schránku zřídí ministerstvo od 1. 1. 2023 také fyzické osobě, která je zapsaná v základním registru obyvatel, poté, co poprvé použije prostředek pro elektronickou identifikaci vydaný v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace vůči orgánu veřejné správy.

„Podle našeho názoru je třeba zachovat v případě fyzických osob určitou míru dobrovolnosti při komunikaci se státem elektronicky a nerozdělovat fyzické osoby na ty, které mají zřízenou datovou schránku ze zákona – protože dobrovolně použili prostředek pro elektronickou identifikaci –, a na ty fyzické osoby, které si o zřízení datové schránky požádají,“ řekl SZ Byznys šéf odboru eGovernmentu na ministerstvu vnitra Roman Vrba.

Takové členění je podle něj navíc problematické z technického hlediska. Proto vnitro ve spolupráci s ministerstvem financí uvažuje o budoucí legislativní úpravě daňového řádu. „Aby fyzické osoby, které budou mít zřízenou datovou schránku ze zákona, mohly i nadále elektronicky komunikovat se správcem daně na dobrovolné bázi,“ vysvětlil.


Komu se ale elektronická komunikace s finančními úřady nevyhne, jsou podnikatelé. Pro některé z nich to bude nové, například fyzické osoby podnikající (OSVČ) nebo různé spolky. Těm vnitro začátkem roku 2023 automaticky zřídí datovku a s ní vznikne i povinnost řešit daně elektronicky.

Byť je digitalizace všeobjímajícím užitečným trendem, ne každý na ni bude umět povinně naskočit.

„Mnoho řemeslníků, resp. OSVČ, prostě nemá k technice vztah a už v době EET a začátku podávání kontrolních hlášení někteří raději začali pracovat pod někým než sami. Prostě tu administrativu nezvládají a mají strach ze sankcí, které mohou být pro některé bolestivé, až likvidační,“ tvrdí daňový poradce společnosti Bredford Consulting Jan Bonaventura.

Nutnost podávat daňové přiznání elektronicky může pro některé znamenat, že si ho nepodají sami. „Nejde jen o to, že to budou muset podávat elektronicky, ale ve formátu XML. A to již nedokáže každá aplikace,“ míní daňař.


Také Václav Provazník ze společnosti IBM už dříve pro SZ Byznys v souvislosti se zaváděním automaticky zřízených datových schránek poukázal na fakt, že někteří podnikatelé stále nepřešli na elektronickou evidenci zakázek nebo dokladů, a budou se tak muset naučit s datovou schránkou a elektronickou agendou správně pracovat. „Pro digitalizaci je to ale potřebné, a tak je to krok správným směrem,“ doplnil.

Za porušení povinností hrozí sankce. „Riziko při správě daní je možné spatřovat v tom, že nebude elektronická forma, případně příslušný formát a struktura elektronického podání dodrženy, což vyústí ve vydání výzvy k odstranění takovéto vady,“ potvrdil mluvčí Generálního finančního ředitelství Lukáš Heřtus.

„Pokud by podatel v takovém případě vadu neodstranil, typicky nepodal v souladu s právním předpisem, může to vyústit v udělení pokuty,“ doplnil.


zdroj:https://www.seznamzpravy.cz