Šokující, ale skutečný příběh malé holčičky / A shocking, but true story of a little girl

Rádio G6 - Admin

CO UMOŽNÍ NEBO UDĚLÁ JISTÝM, ŽE DOBRO V TÉTO DOBĚ ZVÍTĚZÍ NAD ZLEM ?
(Moon Tae Jin)
Toto je velmi klíčová otázka. Když se podíváme na historické fakta, tak se můžeme naučit, že během celé lidské historie to bylo většinou zlo, které vládlo nad dobrem skrze mnohé historické systémy a to způsobovalo VELKÉ utrpení obzvlášt lidem, kteří se snažili bojovat proti zlu. Co je další ještě mnohem důležitější či prioritní otázka? To je hluboké a podrobné pochopení toho, co je to dobro a co je to zlo? Nepůjdu nyní do podrobností, i když je to velmi důležité a naléhavé vzdělávat a vychovávat lidstvo o tom, co je zlo a co je dobro. Řeknu pouze povrchní, ale pravdivý fakt a to je, že zlo ve většině případů útočí první a dobro se brání.

Skrze toto video-tento hrůzostrašný a nepopsatelně bolestivý životní zážitek mladé dívky se můžeme učit velmi mnoho důležitých poznatků či moudrostí. Zmíním se pouze o třech, ale jejich více:
1.ZLO JE VELMI, VELMI,…….VELMI “SILNÉ” ve své nemilosrdnosti, lžích, krutosti, špatné moudrosti,……. a mnohých dalších hrůzostrašnylch aspektech. (tento bod jsem již krátce zmínil ve svém včerejším videu)

2.NEJSILNĚJŠI A NEJEFEKTIVNĚJŠÍ “ZBRANÍ” V BOJI PROTI ZLU JE ODPUŠTĚNÍ !!!!!!!!
Odpuštění je však špatně chápáno.
Schopnost odpustit mají pouze velmi “silní lidé”. Silní lidé ve smyslu dobrého charakteru ve spojení s opravdovou láskou pro druhé. Ve stručnosti odpuštění je velmi komplikovaný, dlouhý, bolestivý,…….ale na druhou stranou jediný proces, který může osvobodit od všech možných negativních pocitů a myšlenek nejenom člověka, kterému bylo ublíženo, ale i dokonce osvobodit člověka, který se stal otrokem či nástrojem zla.

3.AŽ DOPOSUD LIDSKÁ SPOLEČNOST BYLA VYCHOVÁVÁNA ŠPATNÝM ZPÚSOBEM JAK BOJOVAT PROTI ZLU !!!!!!!
Lidé byli obelháni v tom, že správný a jediný způsob boje proti zlu je křivda, nenávist, pomsta a následný trest všem těm, kteří páchali či se podíleli na páchání všech zlých činností. Ano, potrestání zla je velmi důležité a nezbytné, ale bez jasného a podrobného pochopeni zla a zlých činů a následného nezbytného odpuštění to nebude efektivní. Toto je velmi důležité téma, ale o tom až někdy příště.

Děkuju
Moon Tae Jin