Socialistický bordel v predajni potravín (1970)

Rádio G6 - Admin