Slavná věštkyně varovala před katastrofou: Popsala, jak bude vypadat poslední den lidstva

Mili Milada

Mnohá proroctví mluví o tom, co čeká lidstvo a zároveň varují před katastrofami, které mají předznamenat konec světa. Jednou z mocných žen obdařených schopností předpovídat budoucnost byla krásná a moudrá královna Sibyla Kumana, která žila téměř před 3000 lety na území Sáby v Arábii. Její věštby se v průběhu času začaly naplňovat a ve svých vizích údajně spatřila také poslední den existence lidstva, který popsala s děsivou přesností.

 

 

Věštkyně Sibyla Kumana, krásná královna ze Sáby, která svým mimořádným darem budoucích vizí okouzlila i samotného Šalamouna, nejmoudřejšího krále starého světa, zůstává dodnes mystickou osobností, která je zahalena tajemstvím. Její věštecké schopnosti mnohé děsily, ale zároveň uměla na lidi velmi silně zapůsobit a získat si jejich pozornost. Ať už tu dobrou, nebo špatnou. Dokázala předpovědět pád velkých říší, přírodní katastrofy, ale třeba také inkvizici, která vyvolala strach a hrůzu v dobách středověku, kdy potírala kacířství a odpor vůči katolické církvi.

 

 

Jednou z jejích věšteb byla i vidina posledního dne lidstva, jehož existence zanikne. Nedokázala určit, kdy k tomu dojde, ale popsala, jak konec světa bude vypadat. Podle jejích slov začnou vysychat řeky a vodní toky, stromy a tráva budou blednout a ztrácet život a Země se začne měnit na poušť, ve které uhynou zvířata. Slunce se zbarví doruda a místo na východě vyjde naopak na západě. Jako další ze znamení se na obloze objeví kometa. Celkem třikrát – poprvé na severní straně, poté na jihu a nakonec na západě, jak uvádí kniha Sibyla: Legendy a věštby

 

 

Země se bude chvět a tento den se stane osudným lidstvu – nejprve těm žijícím v horských oblastech, v údolích a poté lidem u moře. Mezi posledními, kteří zhynou, budou obyvatelé severu, kde vládne zima, popisuje kniha o slavné věštkyni. Podle proroctví Sibily jde o boží trest za to, že lidé vládli Zemi špatně, získali pocit nadřazenosti nad přírodou i celým světem. Soud lidstva však proběhne krátce a spravedlivě.

 

 

Mnozí neberou její slova vážně a někteří v nich vidí naopak jasnou vizi budoucnosti, která nás čeká a nemine. Přesto, že Sibylina slova vzbuzují obavy a strach, je třeba je brát racionálním pohledem. Každé proroctví se traduje po dlouhá staletí, kdy si ho řada lidí vysvětluje po svém a průběžně se může měnit. Nicméně ve své předpovědi apelovala na chování člověka vůči přírodě, která má mnohem větší moc, než lidem možná dochází. Člověk je tedy součástí světa, se kterým by měl koexistovat v harmonii.

 

zdroj: www.zivotvcesku.cz