Sexuální zneužívání dětí (nejen v církvi) IX – Jak můžeme poznat, že se CSA děje dítěti?

Rádio G6 - Admin

CSA – Child sexual abuse – sexuální zneužívání dětí Na vzniku tohoto videa se podílela Mgr. Agnieszka Ewa Jarkowska SCdSC Studnici informací k tomuto tématu naleznete u mé vzácné kolegyně Slávky Karkoškové: https://www.researchgate.net/profile/… Link na centrum při Gregoriánské univerzitě v Římě https://childprotection.unigre.it/ Kurz v rámci CŽV na KTF UK https://www.ktf.cuni.cz/KTF-1998.html Spolek NĚKDO TI UVĚŘÍ, který sdružuje oběti i ty, kteří se problematice sexálního zneužívání věnují z profesionálního hlediska: https://www.nekdotiuveri.cz/ Na tomto webu naleznete další texty, které Vám mohou pomoci pochopit danou problematiku.