Rozhovor se sestrou zemřelého Tomáše.S. z Teplic, Který zemřel po zásahu policie . 

Paulus Paul

Sestra hned první větou označuje že Tomáš byl zavražděn, pak poděkovala všem lidem co byli přítomny a nikdo mu nepomohl .

Dále pak informuje že byla na policii aby zjistila co se vlastně stalo a případně podat trestní oznámení, tak jí ale bylo řečeno .
Od policisté se dozvěděla že je v Ústí nad Labem kde se provádí pitva a ta že prokázala že se muž zemřel na předávkovaní a tak policisté nepochybili a nenesou za smrt žádnou vinu z toho vylívá že dle jejich tvrzení policejní zásah proběhnu naprosto v souladu se zákonem a policie nenese žádnou vinu na úmrtí zemřelého a policisté nebudou obvinění .

Už včera se nám ozývali lidi co tvrdili že Tomáše.S už drogy nebral a sestra tuto skutečnost také potvrzuje a dodává že i chodil do zaměstnání a chvěl svůj život změnit.

Zdrcená žena se ptá jakém světě to žijeme že jen tak někdo muže bez trestně ukončit život člověka … Jak je možné že tak brutální zásah policistů nebude potrestán ? ( V našem minulém článku jsem vám přinesli výpověď světák a kamaráda který celou situaci viděl a komentoval jí tak že ho popravili a nikdo mu nepomohl. )
Otázkou zůstává jestli by se případ odvíjel jinak když by nešlo o Roma ? Rasisté už teď slaví a apelují na orgány aby policisté nebili souzeny.

Sestra je z toho činu zdrcena “ neměla jsem nikoho jen bratra a policajti mi ho zabili  ” a vyzývá lidi aby přišli v sobotu na demonstraci tou demonstrací chce uctít jeho památku která se koná od 14:00 .

 

 

 

The nurse indicates in the first sentence that Tomáš was murdered, then she thanked all the people who were present and no one helped him.

She then informs that she was in the police to find out what actually happened and possibly file a criminal complaint, but she was told.
She learned from the police officer that she is in Ústí nad Labem where an autopsy is being performed and that she proved that the man died of an overdose and so the police officers did not make a mistake and are not to blame for the death. the police are not to blame for the death of the deceased and the police will not be charged.

Already yesterday we heard from people who claimed that Tomáš.S no longer took drugs and the nurse also confirms this fact and adds that he also went to work and shivered to change his life.

The crushed woman asks what kind of world we live in that just so a man can end a person’s life without a criminal case … How is it possible that such a brutal intervention by police officers will not be punished? (In our last article, we brought you the statement of a worldly friend and a friend who saw the whole situation and commented on it so that he was executed and no one helped him.)
The question remains whether the case would have turned out differently if it had not been for the Roma? Racists are already celebrating and calling on the authorities not to try to try the police.

The sister is devastated by the act „I didn’t have anyone but a brother and the police killed him“ and urges people to come to the demonstration on Saturday, the demonstration wants to honor his memory, which takes place from 14:00.

 

Paulus Paul