Rómka Timea odišla z rómskej triedy, chcela sa učiť (V SIEDMOM NEBI)

Rádio G6 - Admin