Prieskum: Väčšina Slovákov si myslí že Rómovia majú výhody a zneužívajú systém

V majoritnej spoločnosti sa nájdu aj takí, ktorí uznávajú hodnoty rómskej kultúry a prejavujú k nim empatiu. Prieskum uskutočnil Ústav sociálnej komunikácie SAV. Skúmal, ako postoj k Rómom súvisí s vyjadreniami politikov a ochotou ľudí stáť na ich strane alebo, naopak, podporiť protirómske hnutia.