Obec Zehra stahovanie Romov

Rádio G6 - Admin

Romska osada Obec Zehra v roku 1991 sme sa stiahovali z chartci do novych bytoviek