O stěhování národů a úpadku moderní společnosti s Dr. Josefem Staňkem

Rádio G6