NORBERT HMILANSKY- DEZIDER HORVATH GRAWESND RIADITEĽ SÁM PRE SEBA