Nález vědců v ČERNOBYLSKÉM LESE Šokovalo celý svět!

Rádio G6 - Admin

 

Lidé začali ochočovat zvířata už v dávných dobách. Byli to koně, kozy, prasata, krávy ? mnoho dalších. Co se stane s dobytkem, když ho pustíme na svobodu do volné přírody? Přežije vůbec? A jak se změní jeho chování? Samozřejmě, že to nikdo nebude zkoušet, ale máme na planetě místo, kde se to stalo z vůle osudu. Povídá se také, že tam obývají opravdoví mutanti.